Etsi

Työnantajan lakipaketti - oikeudet ja velvollisuudet

9.9.2021

klo 9 -16 Hinta 590€/hlö


Työlainsäädäntö uudistuu jatkuvasti ja se on oikeudenalana melko laaja sekä tulkinnanvarainen kokonaisuus. Työelämässä ei voida useinkaan välttyä tilanteilta, joissa työoikeudellinen tietämys tulee tarpeeseen. Työlainsäädännön sujuva hallinta auttaakin työnantajaa selviytymään erilaisista työelämän ongelmatilanteista. Lisäksi ajantasainen ja oikein sovellettu työlainsäädäntö auttaa yrityksiä tasapainoittamaan omaa toimintaansa. Se myös lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitä kautta yrityksen tehokkuutta. Työlainsäädännön oikea soveltaminen vahvistaa lisäksi työnantajan ja työntekijän vastuullisen ja toimivan suhteen muodostumista. Koulutuksessa käydään läpi keskeinen työoikeudellinen lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on antaa työnantajalle työkaluja työelämän tilanteissa selviytymiseen sekä käytännönläheisellä otteella selventää työlainsäädännön kiemuroita läpikäytävien esimerkkien ja oikeustapausten avulla.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on työsopimuksen suhde työehtosopimuksiin?

  • Mitkä ovat määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset?

  • Milloin työstä kieltäytyminen tai työtehtävien laiminlyönti muodostaa irtisanomisperusteen?

  • Entä epäasiallinen käytös?

  • Millaisissa tilanteissa irtisanomiskynnys henkilöön liittyvällä perusteella tyypillisesti ei täyty?

  • Miten menetellä, kun työvoiman vähentämistarve johtuu taloudellisista syistä?

  • Mitä tulee huomioida YT-neuvotteluita aloitettaessa?

Järjestämme webinaarin yhteistyössä YritysAkatemian kanssa ja koulutuksesta vastaavat Hankintajuristien omat asiantuntijat.


Lue lisää ja ilmoittaudu:

https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/sopimusoikeus_ja_julkiset_hankinnat/webinaari_tyonantajan_lakipaketti_-_oikeudet_ja_velvollisuudet.5385.ohjelma.html