top of page
Etsi

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Tilaajan selvitysvelvollisuudet

17.05.2023

klo 9:00-12:00

Hinta: 390.00€ + alv


Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä

torjua harmaata taloutta ja tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa

tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset

velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin. Koska

rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, tilaajan on äärimmäisen tärkeää

tuntea laista aiheutuvat velvoitteensa. 

Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaa.

Myös laki työntekijöiden lähettämisestä tulee usein sovellettavaksi. Kun tilaaja solmii

vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on

tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden

lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet. 

Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia? Miten

selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla? Mitä lähetetyllä

työntekijällä tarkoitetaan? Mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu

tilaajalle? Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti

oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä

työntekijöitä koskevat säännökset. 

Kouluttajat:

AA, KTM Marita Iskala / OTM Vilppu Muuronen / AA, OTM Hanna-Mari Harju,

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Ohjelma klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Käsittelemme seuraavia aiheita:

  •  Tilaajavastuulain keskeinen sisältö

  •  Soveltamisalaan kuuluvat sopimukset

  •  Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden

  • poikkeukset

  •  Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä

  •  Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen hankintaprosessissa

  •  Seuraamukset laiminlyönneistä

  •  Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä


www.yritysakatemia.fi


ILMOITTAUTUMINEN

P. 09 696 2950, www.yritysakatemia.fi, ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi

OSALLISTUMISMAKSU

390 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus ja materiaalit sisältyvät

hintaan. Lisäosallistujat -50 %

PERUUTTAMINEN

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää

ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimituskuluina 15 % webinaarin

hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai

peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan

osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.08.09.2023 klo 9-12. Hinta: 390€ + alv Vaikka työsuhde olisi alkanut hyvin ja esihenkilön ja alaisen välille olisi kehittynyt luottamukseen perustuva suhde, ongelmia voi ilmetä myöhemmin niin työssä

12.05.2023 klo 9-12. Hinta: 390€ + alv Vaikka työsuhde olisi alkanut hyvin ja esihenkilön ja alaisen välille olisi kehittynyt luottamukseen perustuva suhde, ongelmia voi ilmetä myöhemmin niin työssä

01.09.2023 klo 9-12. Hinta: 390€ + alv Esihenkilöt ovat erityisessä asemassa soveltaessaan työlainsäädäntöä omassa työssään. Heidän roolinsa pitää sisällään niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin, ja

bottom of page