Etsi

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

1.12.2021

klo 9 -12

Hinta 390€/hlö


Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta ja tämän tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännökset ovat pakottavia eli niistä ei voi sopia toisin. Koska rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, tilaajan on äärimmäisen tärkeää tuntea laista aiheutuvat velvoitteensa.


Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti vuokratyövoiman käyttämistä ja alihankintaan. Siten myös laki työntekijöiden lähettämisestä voi tulla usein sovellettavaksi. Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet.


  • Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia?

  • Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?

  • Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?

  • Mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle?

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.


Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.yritysakatemia.fi/koulutukset/webinaari_tilaajavastuulaki_pahkinankuoressa_-_tilaajan_selvitysvelvollisuudet.5679.html

Julkisten hankintojen ABC

23.11.2021 klo 9 -16 Hinta 590€/hlö Eri hankintamenettelyt, tilaajavastuulain vaatimukset, liikesalaisuuksien suoja sekä hankintasopimuksen valvonta. Julkisen hankinnan organisointi saattaa tuntua ha

Hankintalain muutokset 2021

27.10.2021 klo 9 -12 Hinta 390€/hlö Hankintalainsäädäntöön hyväksyttiin useita muutoksia toukokuussa 2021. Lakimuutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi muut