top of page
Etsi

Tarkkuutta virantäyttömenettelyyn! Viimeaikaisia ratkaisuja ansiovertailusta ja virkavalinnasta

Helsingin hallinto-oikeuden tapauksessa 10.11.2023 valittaja katsoi, että virantäyttöprosessissa oli menetelty virheellisesti ja se ei ole ollut tasapuolinen. Valittaja on ollut virkaan nimitettyä ansioituneempi, mutta häntä ei ollut edes pyydetty haastatteluun. Valittaja on perusteluissaan todennut, että hän on pidemmän ja soveltuvamman kokemuksensa vuoksi ollut ansioituneempi tulliylitarkastajan virkaan kuin virkaan nimitetty.


Hallinto-oikeus totesi, ettei Tullin valvontaosaston johtajan päätöksestä ilmene, millä perusteella haastatteluun kutsutut hakijat on valittu, miten hakijoita on tosiasiassa vertailtu keskenään ja minkä vuoksi virkaan valittua hakijaa on pidetty perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädettyjen yleisten virkanimitysperusteiden perusteella ansioituneimpana kysymyksessä olevaan tulliylitarkastajan virkaan. Asiakirjoista ilmenevä valintamenettely ei myöskään kokonaisuutena osoita, että hakijoita olisi menettelyn kuluessa tosiasiallisesti vertailtu keskenään. Tärkeää onkin, että virantäyttöprosessi kokonaisuutena dokumentoidaan riittävän tarkasti, jotta menettelyn lainmukaisuus voidaan osoittaa.


Toisessa hallinto-oikeuden ratkaisussa 14.11.2023 valittaja vaati, että päätös virantäyttämisestä on kumottava ja henkilövaali palveluyksikköjohtajan virkavalinnasta järjestettävä uudelleen. Valittaja perusteli tätä muun muassa sillä, ettei henkilövaalissa ole riittävästi selvitetty kelpoisuusvaatimuksena olleen korkeakoulutuksen sisällön soveltuvuutta tehtävän suorittamiseen eikä koulutuksen määrää. Valittajalle ei ollut annettu hakijoiden välillä tehtävää ansiovertailua eikä selvitetty sitä, millä perusteilla henkilöt pääsivät haastatteluun. Lisäksi valintaperusteita ei ollut perusteltu eikä ilmoitettu kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja. Kaikkia kelpoisuusehtoja täyttäneitä ei ollut myöskään haastateltu, mikä vaikuttaa myös asian arviointiin.


Hallinto-oikeus katsoi, ettei päätöksen tehnyt hyvinvointialue ollut riittävällä tavalla selvittänyt, että valittajan jättäminen pois haastateltavien joukosta ja palveluyksikköjohtajan virkaan haastateltujen henkilöiden valinta olisi perustunut perustuslain 125 §:n 2 momentin edellyttämään hakijoiden ansioiden tasapuoliseen ja objektiiviseen vertailuun. Näin ollen virkanimitykseen liittyvät päätökset oli kumottava.


Virantäyttömenettelyssä tulee muistaa huomioida nimitysperusteet ja niitä on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin. Tulkinnassa on huomioitava myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan liittyvät konkreettiset työtehtävät sekä yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Lisäksi prosessi tulee dokumentoida asianmukaisesti, joten muistettavaa on paljon.


Kaipaatko apua menettelyn lainmukaisuuden varmistamiseen tai vaikkapa saapuneen oikaisuvaatimuksen arviointiin? Me Hankintajuristit autamme mielellämme kaikenlaisissa virka- ja työoikeudellisissa asioissa. Ota yhteyttä!

Commentaires


bottom of page