top of page
Etsi

Suorahankintojen laillisuus pitkissä toimittajasuhteissa?

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV tarkasti 14 pitkäkestoista hankintaa yhteensä kuudessa valtion hankintayksikössä. Kolmasosassa tapauksia tarkasteltava hankinta oli toteutettu suorahankinnalla, vaikka se olisi VTV:n tarkastelun mukaan pitänyt kilpailuttaa.


Räikeimmässä tapauksessa uuden kilpailutuksen olisi VTV:n mukaan pitänyt tapahtua jo yli kymmenen vuotta sitten. VTV:n kiinnostus suuntautui erityisesti palveluhankintoihin, joita on tilattu pitkän aikaa samoilta palveluntuottajilta.


VTV suhtautuu vähäiseen kilpailuun hankintojen riskitekijänä, joka voi pahimmillaan heikentää valtion asemaa palvelun ostajana ja nostaa palvelujen hintoja. Pitkässä sopimussuhteessa on toki hyötyjäkin, esimerkiksi silloin kun hankinta edellyttää suuria investointeja. Hankintojen taloudellisuutta vaarantavat myös suorahankinnat, joita tehdään kilpailutettujen sopimuskausien jatkamiseksi.


Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuspäällikkö Lassi Perkkinen nostaa tiedotteessa esille, että pitkissä toimittajasuhteissa esimerkiksi sopimusmuutokset voivat johtaa siihen, että hankinta ei ole enää hankintalain mukainen. Lisäksi hän sanoo, että pitkäkestoisiin palveluhankintoihin on kiinnitettävä huomiota laajempana ilmiönä ja varmistettava, että ne on toteutettu lainmukaisesti ja taloudellisesti sekä hallinnoitu asianmukaisesti. VTV:n johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas muistuttaa, että hankintalaissa säädetyt edellytykset suorahankinnalle ovat tyhjentäviä. Hän lisää, että suorahankinta on poikkeus yleiseen ja avoimeen kilpailuttamisvelvoitteeseen, joten viranomaisen on tarkasti varmistettava sen lainmukaisuus.


Jos palvelusopimuksien muutokset ovat ajankohtaisia, tai pohditte voiko hankinnan toteuttaa suorahankinnalla, älä epäröi ottaa yhteyttä. Hankintajuristit auttavat teitä mielellään!

Comments


bottom of page