top of page
Etsi

Pysy kartalla rakennusalan yleisten sopimusehtojen uusimmista muutoksista ja oikeuskäytännöstä

Rakennusalan töihin on 1990-luvun puolivälistä alkaen sovellettu alan järjestöjen laatimia yleisiä sopimusehtoja, jotka kuluttaja-asiamies on tarkastanut ja hyväksynyt. Käytössä on ollut kahdet ehdot, joista toiset koskevat rakennusalan töitä ja toiset rakennusalan erikoistöitä. Ehdot on nyt päivitetty vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Rakennusalan töitä koskevia niin sanottuja RYS-9 ehtoja sovelletaan sellaisiin kokonaishinnaltaan yli 10 000 euron urakoihin, jotka koskevat rakennuksen tai sen yhteyteen kuuluvan kiinteän rakennelman rakentamista tai korjausrakentamista sekä tällaiseen hankkeeseen liittyvää osaurakkaa. Rakennusalan erikoistöitä koskevia niin sanottuja REYS-8 ehtoja sovelletaan puolestaan pienempiin, alle 10 000 euron urakoihin.

Merkittävimpiin ehtomuutoksiin lukeutuu esimerkiksi RYS-9 ehtoihin lisätty mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu sellaiselle urakoitsijalle, joka ei ole asettanut ennakkomaksun turvaavaa vakuutta. Lisäksi urakoitsijan virhevastuuta koskevassa ehtokohdassa on huomioitu ns. virheen ajankohtaolettaman pidentyminen 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. REYS-8 ehdoissa on puolestaan tarkistettu muun muassa ehtojen takuuta koskevaa kohtaa tilanteissa, joissa urakoitsija on sitoutunut vastaamaan tietyn ajan materiaalien tai urakkasuorituksen käyttökelpoisuudesta.

Sopimusehtojen lisäksi uudistettuihin sopimusasiakirjoihin kuuluvat myös erilliset tarjous- ja sopimuskaavakkeet. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että sopijapuolet käyttäisivät sekä pienemmissä remonteissa että suuremmissa rakennusurakoissa kirjallisia sopimuksia mahdollisimman usein. Näin voidaan monissa tapauksissa välttyä tarpeettomilta riidoilta sopimuksen sisällöstä sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Vaikka sopimusehtojen sisältö säilyy molemmissa ehtokokonaisuuksissa pääosin ennallaan, muualta lainsäädännöstä heijastuneet muutospaineet näkyvät myös rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa. Me Hankintajuristeilla seuraamme lainsäädännön kehittymistä sekä yleisten sopimusehtojen muutoksia ja soveltamiskäytäntöä. Avustamme mielellämme, mikäli tarvitsette apua yleisten sopimusehtojen tulkinnassa! Järjestämme myös rakennusalan koulutuksia, joista voitte jättää meille toteutuspyynnön osoitteeseen info@hankintajuristit.fi.
Comentarios


bottom of page