top of page
Etsi

Puhtaiden ajoneuvojen ensimmäinen hankintajakso voi päättyä jo seuraavalla sopimuskaudella – tuleeko se huomioida jo nyt?

Hankintajakso on laissa määritelty aika, jonka aikana ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa on noudatettava kyseiselle hankintajaksolle laissa asetettuja velvoitteita. Kalustolle asetetut vaatimukset poikkeavat toisistaan eri hankintajaksoilla, ja laissa määritellään hankintajaksojen aikana hankittujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästörajat riippuen ajoneuvotyypistä sekä hankintayksiköstä. Ensimmäinen hankinta-ajanjakso alkoi 2.8.2021 ja päättyy vuoden 2025 loppuun. Tämän jälkeen alkaa toinen hankinta-ajanjakso, joka kestää vuoden 2030 loppuun.


Hankintajakson aikana hankintayksikön lain soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen on kokonaisuutena täytettävä lain vaatimukset. Esimerkiksi ensimmäisellä hankintajaksolla ajoneuvohankintoina hankittujen ja liikennepalveluhankintoina hankittujen palveluiden toteuttamiseen käytettyjen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaislukumäärästä vähintään 38,5 % on oltava ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Yksittäisessä hankinnassa ei ole välttämättä noudatettava esitettyä prosenttiosuutta, jos toisessa hankinnassa energiatehokkaita ajoneuvoja hankitaankin enemmän.


Kysymyksiä kuitenkin herättää se, kuinka lakia sovelletaan hankintoihin, jotka ovat voimassa sekä ensimmäisen että toisen hankintajakson aikana. Tämä on tyypillinen tilanne, sillä varsinkin liikennepalvelusopimukset voivat olla voimassa useita vuosia. Onko tällöin sovellettava kummankin hankintajakson vaatimuksia?


Pääsääntö on, että sopimuksen tekopäivä määrittelee sen, kummassa hankinta-ajanjaksossa sopimus huomioidaan. Pääsäännöstä on poikkeuksia, ja oman erityiskysymyksensä kuitenkin luovat esimerkiksi dynaamiset hankintajärjestelmät ja puitejärjestelyt.


Me Hankintajuristit avustamme asiakkaitamme arvioimaan, kuinka tuleva hankintajakson vaihtuminen tulee huomioida ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa ja hankintasopimuksissa. Mikäli teillä on kysyttävää uusien hankintojen suunnitteluun tai voimassa olevien sopimusten muutostarpeisiin liittyen, älkää epäröikö kääntyä puoleemme.

Comments


bottom of page