top of page
Etsi

PRH: Patenttilain uudistus viivästyy

Patentti- ja rekisterihallituksen tavoitteena oli viedä patenttilakia koskeva hallituksen esitys eduskuntaan syksyllä 2024, mutta tämä aikataulu tulee siirtymään eteenpäin. Voimassa olevaa patenttilakia on pidetty vanhentuneena ja sen on koettu olevan eri linjassa mm. hallintolain ja tietosuojasääntelyn kanssa. Patenttilain uudistamisen yhteydessä arvioidaan muutostarpeet myös muihin keksintöjen suojaamista koskeviin lakeihin. 

bottom of page