top of page
Etsi

Miten hankitaan hyvä päihdepalvelu? STM pohti päihdepalveluiden kilpailuttamisen kipukohtia


Sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee tuoreessa julkaisussaan [”Päihdepalveluiden asiakkaan itsemääräämisoikeudesta”] muun ohella päihdepalveluiden kilpailuttamisen kipukohtia. Julkaisun keskeisiä havaintoja olivat mm. hankintalain vähäiset joustomahdollisuudet. Joustavuus olisi kuitenkin nimenomaan päihdepalveluhankinnoissa olennaista palvelun asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden kannalta. Erityisesti sopimusmuutosten tekemisen jäykkyys hankaloittaa merkittävästi asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimista ostopalveluna toteutetuissa hankinnoissa. Ovatko kaikki päihdepalveluhankinnat siis hankintalain nojalla tuomittuja epäonnistumaan?


Hankintasopimuksen perusteella toteutettavat palvelut sekä niiden sisältö määritellään osapuolia sitovasti jo ennen hankintasopimusta hankinnan hankinta-asiakirjoissa ja tarjouksissa. Hankinnan valmistelussa tulee huomioida, että päihdepalveluita koskevat säännökset tai asiakkaan palvelutarpeen arviointi eivät ole hankintalain mukaisia hankintasopimuksen muutosperusteita. Myöskään asiakkaan tarpeessa taikka kuntoutussuunnitelmissa tapahtuvat muutokset eivät ole hankintalain mukaisia perusteita muuttaa hankintasopimusta. Onnistuneen päihdepalveluhankinnan salaisuus onkin mielestämme huolellinen valmistelu, jossa tarjouspyynnön ja sen liitteiden jokaisella ehdolla on tarkoitus.


Siinä missä julkisen tuottajan palveluissa voidaan ainakin periaatteessa lisätä ja jättää pois osapalveluita asiakkaan tarpeen mukaan, ei tämä ole hankituissa palveluissa mahdollista, jos tähän ei ole varauduttu etukäteen selkein, täsmällisin ja yksiselitteisin muutosehdoin. Muutosehtojen laatiminen kyllin selkeästi ja täsmällisesti voi olla haastavaa, ja edellyttää esimerkiksi vaikutuksiltaan laajojakin optiojärjestelyitä sekä suoritepohjaista hinnoittelua. Jotta muutosehdot toimivat, on niitä kyettävä tarkastelemaan monelta eri kantilta: hyvään tarkoitukseen laadittu hinnoittelumalli voikin johtaa siihen, että tarjouksista ei saada valittua hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisinta, ja voi käydä niinkin, ettei palvelu ole myöskään asiakkaan kannalta tarkoituksenmukainen.


Alamme ammattilaisina laadimme asiakkaan toimeksiannosta juuri teille tarkoituksenmukaisimman hankintakokonaisuuden, jossa voidaan erityisesti huomioida tarvitsemanne joustavuus. Pohdimme mielellämme yhdessä, mitä sudenkuoppia juuri teidän hankintaanne voi sisältyä ja miten niitä parhaiten vältetään. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Comments


bottom of page