top of page
Etsi

Mitä hankintalaki vaatii esteettömyyden osalta?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintojen osalta Hankintalain 108 §:ssä on erikseen täsmennetty, että palvelujen käyttäjien tarpeet tulee huomioida hankinnoissa niin, että on otettava huomioon muun muassa palvelujen esteettömyyteen ja eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin liittyvät tekijät.


Myös yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisella on velvollisuus edistää yhdenvertaisuuden toteuttamista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen, työnantajan ja tavaroiden ja palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita.


Esimerkiksi velvollisuudesta varmistaa esteettömyys voidaan mainita tuore apulaisoikeusasiamiehen (AOA) päätös, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijan velvollisuus oli huolehtia siitä, että nostolaitetta tarvitsevien potilaiden asiointi sen yksikössä oli mahdollista, eikä tätä vastuuta voinut siirtää potilaille. Oikeusasiamiehen kansliaan kanneltiin siitä, ettei pyörätuolia käyttävien potilaiden ollut mahdollista käyttää röntgen- tai ultraäänitutkimuspalveluja, sillä kyseessä olleesta kuvantamisen yksiköistä puuttui nostolaitteet. Tämän perusteella AOA toteaa, että ettei vammaisten henkilöiden mahdollisuudet asioida toimipisteissä ole toteutuneet yhdenvertaisesti ja ilman syrjintää.


Onko Teillä suunnitteilla hankinta, jossa hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön? Askarruttaako kysymys siitä, tuleeko esteettömyys ottaa hankinnassa huomioon? Hankintajuristit avustavat asiakkaitaan SOTE-alan hankinnoissa ja autamme Teitä mielellämme hankintojenne esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä!Comments


bottom of page