top of page
Etsi

Milloin puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta voi valittaa markkinaoikeuteen?

Siihen paneutui tapaus MAO:229/2023.

MAO:229/​2023

Antopäivä: 12.5.2023


Asian tausta: Hansel on ilmoittanut EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta monitoimi- ja tulostuslaitteiden sekä niihin kuuluvien palvelujen tavarahankinnasta vuosille 2021–2023 ja kahden vuoden optiokaudelle. Puitejärjestelyn ennakoitu kokonaisarvo on ollut 1 900 000 euroa kahden vuoden sopimuskaudelta.


Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (jäljempänä myös hankintayksikkö) on pyytänyt tarjouksia edellä mainitussa puitejärjestelyssä valituilta toimittajilta monitoimilaitteista ja verkkotulostimista turvatulostusratkaisulla kahden vuoden sopimuskaudelle sekä kahden vuoden optiokaudelle.


Valittaja on yksi tarjouskilpailuun osallistunut.


Valittaja: Käsittelyluvan myöntämiselle on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Hankintayksikkö on laatinut tarjouspyynnön hankintasäännösten vastaisesti, minkä lisäksi kysymys on taloudelliselta arvoltaan merkittävästä hankinnasta. Lisäksi asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää.


Hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, sillä tarjousten hinnoittelussa käytetty malli on ollut harvinainen ja suosinut voittanutta tarjoajaa.


Tarjouspyynnössä ei ole kuvattu hankinnan kohdetta ja sen toteuttamiseen liittyviä seikkoja niin, että tarjouspyynnön perusteella olisi saatu vertailukelpoisia tarjouksia. Voittaneella tarjoajalla on ollut sellaista tietoa tulostusympäristöstä, jota muilla tarjoajilla ei ole ollut.


Hankintayksikkö: Hankintayksikkö on toiminut harkintavaltansa rajoissa eikä menetellyt virheellisesti.


Saadut tarjoukset ovat olleet vertailukelpoisia. Kaikki tarjoajat ovat saaneet samat, riittävät ja tarpeelliset tiedot tarjousten laatimiseksi.


MAO: Hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaan edellä 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.


MAO: Markkinaoikeus on tutkinut käsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Canon Oy:n ja hankintayksikön esittämien seikkojen, hankintaa koskevien asiakirjojen sekä nyt esillä olevan hankintayksikön toteuttaman menettelyn perusteella asiassa ei ole ilmennyt hankintalain 146 §:n 3 momentin 1 eikä 2 kohdassa tarkoitettua syytä myöntää käsittelylupaa. Siten Canon Oy:n hakemus käsittelyluvan myöntämiseksi on hylättävä.


MAO:n ratkaisu: Markkinaoikeus ei myönnä käsittelylupaa Canon Oy:lle ja velvoittaa sen korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut 3 705 eurolla viivästyskorkoineen.
Comments


bottom of page