top of page
Etsi

Mikä ero on "asiallisella syyllä" ja "asiallisella ja painavalla" syyllä?

Varaudu mahdollisiin muutoksiin.


Orpon hallituksen ohjelmassa esitetään, että henkilökohtaisella perusteella tapahtuva irtisanominen edellyttäisi jatkossa asiallista syytä. Nykyisen työsopimuslain mukaan irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä. Julkisuudessa on keskusteltu asiasta runsaasti ja arvioitu uudistuksen merkitystä. Hallituksen esitys muutoksesta tultaneen antamaan hetimmiten syysistuntokauden alkaessa, ja tällä hetkellä muutoksen merkitystä voidaan vain varovaisesti arvioida.


Vuoden 2001 työsopimuslakia säädettäessä säädöstä koskevassa hallituksen esityksessä (157/2000) ei erikseen esitellä sitä, mitä irtisanomisedellytyksen painava –loppuosa tarkoittaa. Hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin esimerkiksi, että työsopimuksen irtisanominen työsopimusvelvoitteiden rikkomisen tai laiminlyönnin perusteella olisi sallittua ainoastaan silloin, kun menettely kohdistuu kyseisen työsuhteen kannalta olennaisena pidettäviin velvollisuuksiin.


Kokonaisuutenaan hallituksen esitys sekä oikeuskäytäntö osoittaa, että asiallinen ja painava syy on säädetty ymmärrettäväksi yhtenä kokonaisuutena. Irtisanomiskynnyksen ylittymisen osalta ei ole mahdollista selkeästi todeta sitä, mitä merkitystä painava –ilmaisulla kyseisessä arvioinnissa on ajateltu olevan.


Asiantuntijat ovat arvioineet mahdollisen muutoksen merkitystä ja seurauksia. Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskisen mukaan, jos jotakin kokonaisuutta muutetaan, yleensä moni asia pysyy kuitenkin samana ([Edilex 26.7.2023 11.55] <linkki hakasulkeisiin: https://www.edilex.fi/uutiset/85431>). Koskinen arvioi, että ”irtisanomisperusteen ylittymisen kokonaisarviointi varmasti edelleen säilyy, vaikka jotkut sen yksityiskohdat voivat jopa menettää merkityksensä tai ainakin painottua aikaisemmasta poikkeavalla tavalla”.


Me Hankintajuristeilla seuraamme lainsäädännön kehittymistä ja autamme mielellämme muutosten merkityksen ja seurausten arvioinnissa. Kehotammekin olemaan rohkeasti meihin yhteydessä, mikäli irtisanomistilanteet taikka työlainsäädäntö yleisemminkin aiheuttaa päänvaivaa!


Huomioithan myös työoikeuteen liittyvät koulutuksemme sekä mahdollisuuden räätälöityihin tilauskoulutuksiin.

Comments


bottom of page