top of page
Etsi

Maakaaren muutostarpeet: Sujuvuutta sähköiseen kiinteistökauppaan?

Kiinteistöjä koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat maakaaren voimassaolon aikana osin olennaisesti muuttuneet, minkä johdosta on tarpeen arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita. Mihin arvioissa on tähän mennessä päädytty?


Oikeusministeriö asetti 26.4.2022 työryhmän arvioimaan maakaaren muutostarpeita ja valmistelemaan tarvittavia lainmuutoksia. Työryhmän tuli ottaa huomioon maakaaren voimaantulon ja osittaisuudistusten jälkeiset kiinteistönomistuksen ja -vaihdannan olosuhteiden muutokset, kuten sähköisen asioinnin yleistyminen. Työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi päättyi 31.5.2023. Työryhmän mietintö laadittiin hallituksen esityksen muotoon, ja mietintö on nyt lausunnoilla.


Esityksessä arvioidaan kahta vaihtoehtoista tapaa sähköisen kiinteistönkaupan sääntelyn kehittämiseksi. Työryhmä ehdottaa lisäksi muutoksia muun muassa kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden kirjaamista ja kiinteistöpanttioikeutta koskevaan sääntelyyn. Esitetyt muutokset liittyvät esimerkiksi kiinteistön hallinnanjakosopimuksen ja panttaamattomuussitoumuksen kirjaamiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.


Sähköistä kiinteistönkauppaa koskevien työryhmän ehdotusten tarkoituksena on edelleen lisätä v sähköisen kaupankäynnin määrää. Uudistuksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoite hallinnon ja yhteiskunnan digitalisaation edistämisestä. Työryhmän ehdotuksista voi lausua 31. elokuuta 2023 saakka.


Me Suomen Hankintajuristeilla seuraamme lainsäädännön kehitystä, ja vastaamme mielellämme Teitä mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin. Tarjoamme myös kattavia rakennusaiheisia tilauskoulutuksia, joista voitte pyytää meiltä tarjousta!Comments


bottom of page