top of page
Etsi

Laillisuusvalvojilta kolme sote-palvelujen järjestämistä koskevaa ratkaisua

Yhteistä ratkaisuille on, että kyse oli erityistä tukea tarvitsevista sosiaalihuollon asiakkaista. Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitseva asiakas on henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspaleluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön tai muun riippuvuuskäyttäytymisen, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla. Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai joka on aiemmin mainituilla perusteilla erityistä tukea tarvitseva henkilö.


Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomioita erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteuttamiseen ja lainsäädännössä on runsaasti erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä koskevia erityisiä säännöksiä. Kussakin laillisuusvalvojien ratkaisuissa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asema oli muodostunut lainvastaiseksi. Ratkaisut osoittavat, että sosiaalipalveluiden järjestämisessä myös palvelujen järjestämisen laillisuuden näkökulmasta erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä koskevien säännösten tunteminen sekä hallintolain mukaisten periaatteiden noudattaminen on tärkeää.


Mikäli laillisuusvalvojien ratkaisut herättävät kysymyksiä tai kaipaatte apua erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä koskevan lainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa, Hankintajuristit avustavat teitä mielellään. Älkää epäröikö myöskään tiedustella räätälöidyistä sote-alan koulutuksistamme, joissa käytännönläheisesti koulutamme henkilöstöllenne esimerkiksi sote-alan lainsäädännön perusteita tai käymme läpi tarkemmin rajattuja aihepiirejä.

bottom of page