top of page
Etsi

Lämpölaitosten turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota

Tukes valvoi vuonna 2023 kaikkiaan 14 lämpölaitosta, jotka oli otettu käyttöön viime vuosien aikana. Valvontaprojekti toteutettiin asiakirjavalvonnalla ja käynneillä valvontakohteisiin. Asiakirjavalvontaa varten Tukes pyysi lämpölaitosten omistajia, haltijoita ja valmistajia toimittamaan lämpölaitosten kattiloista teknisiä asiakirjoja. Näitä olivat mm. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttö- ja huolto-ohjeet, sijoituksen asiakirjat ja määräaikaistarkastuksen pöytäkirjat. Valvontakäynneillä selvitettiin muun muassa lämpölaitosten teknistä toteutusta ja toimintaa sekä keskusteltiin ennakkoon toimitetuista asiakirjoista.


Valvontahavaintojen perusteella Tukes muistuttaa lämpölaitosten valmistajia, omistajia/haltijoita ja tarkastuslaitoksia siitä, että lämpölaitosten turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Höyry- ja kuumavesikattiloille tulee esimerkiksi suunnitteluvaiheessa laatia riskiarviointi, kuten painelaitteiden valmistussäädöksissä edellytetään. Valmistajan tulee laatia kattilalle PED:n liitteen IV mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa valmistaja ottaa vastuun kattilan vaatimustenmukaisuudesta vakuuttaen, että se täyttää kaikkien sitä koskevien EU-säädösten turvallisuusvaatimukset. Omistajan tai haltijan vastuulla on myös selvittää, ovatko lämpölaitoksen kattila ja painelaitteet rekisteröitäviä painelaitteita.


Lämpölaitosten valmistajille, omistajille/haltijoille sekä tarkastuslaitoksille kuuluu siis lukuisia sekä kansallisia että EU-oikeudellisia vastuita ja vaatimuksia. Mietityttääkö vastuiden ja vaatimusten sisältö? Miten vastuut ja vaatimukset suhtautuvat lämpölaitosten hankintoihin ja omistajuuden vaihdostilanteisiin? Kaipaisitteko neuvonta-apuja lämpölaitosten hankintoihin liittyvissä kysymyksissä?


Ei hätää! Meillä Hankintajuristeilla on kattava kokemus energia-alan toimeksiantojen parista, ja avustamme mielellämme Teitä aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.Kommentare


bottom of page