top of page
Etsi

Kuluttajariitalautakunta: sähkön kuluttajahintoja voidaan kohtuullistaa

Sähkön kuluttajahintojen ympärillä keskustelu on käynyt kuumana hintatason nousun myötä. Kuluttajariitalautakunta otti kesäkuussa kantaa kuluttajien kanssa solmittujen sähkösopimusten kohtuullisuuteen, kun se antoi suosituksensa kahdessa kuluttajasähkösopimuksen hintaa koskevassa tapauksessa. Tapauksista toinen koski toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen kohtuullistamista, ja toisessa tapauksessa oli puolestaan kyse kaksivuotisen määräaikaisen sähkösopimuksen kohtuullistamisesta. Mitä tämä tarkoittaa energiayhtiöiden näkökulmasta?

Kuluttajariitalautakunta antoi päätöksissään selvät rajat: Ensinnäkin toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinnankorotusta voidaan pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana, jos sei aiheuttaa yli 15 %:n ja samalla vähintään 150 euron maksujen nousun vuodessa. Määräaikainen sähkösopimus voi puolestaan olla kuluttajan kannalta kohtuuton, jos sopimuksen voimassaoloaikana vastaavien määräaikaisten sähkösopimusten hinta on keskimäärin 15 % tehtyä sopimusta alhaisempi. Kuluttajariitalautakunta tukeutui linjauksissaan aikaisempaan välttämättömyyshyödykkeitä koskevaan ratkaisukäytäntöönsä.

Kuluttajariitalautakunnan päätös on synnyttänyt kahdensuuntaisia reaktioita. Toisaalla päätöstä on kannatettu, kun taas toisaalla sitä kohtaan on esitetty kritiikkiä. Kuluttajariitalautakunta on ratkaisuissaan arvioinut kohtuuttomuutta vain kuluttajan näkökulmasta, mitä ei ole aina nähty perusteltuna. Osa sähköyhtiöistä on jopa suoraan ilmoittanut, etteivät ne aio noudattaa kuluttajariitalautakunnan suositusta.

Vaikka kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat muodollisesti suorituksia, lähtökohtaisesti kynnys niiden noudattamatta jättämiselle on korkea. Kuluttajariitalautakunnan antamaan suositukseen voidaan myös kiinnittää huomiota, jos kuluttajariitaa koskeva asia viedään myöhemmin oikeuden käsiteltäväksi.

Tilanne ei ole helppo myöskään energia-alan toimijoille. Kannattaisiko kuluttajariitalautakunnan suositusta noudattaa vai ei? Liittyykö noudattamatta jättämiseen riskejä? Hankintajuristit ovat valmiita vastaamaan asiakkaidensa kysymyksiin, jotka koskevat energia-alan ajankohtaisia aiheita. Mikäli sopimuksiin ja niiden kohtuullisuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Comentarios


bottom of page