Etsi

KHO: Virkasuhteen päättyminen ei estä työnantajaa korjaamasta irtisanomista rasittavaa menettelyvirh

Tuoreessa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) antamassa ratkaisussa KHO:2018:71 tuli arvioitavaksi viranhaltijalain 44 §:n 2 momentin soveltuvuus tilanteeseen, jossa alkuperäinen päätös viranhaltijan irtisanomisesta oli tullut valituksen johdosta kumotuksi menettelyvirheen perusteella, mutta viranhaltijan virkasuhde oli muulla perusteella joka tapauksessa päättynyt ennen kuin kunnan toimivaltainen viranomainen oli tehnyt uuden, alkuperäisen irtisanomispäätöksen korvaavan irtisanomispäätöksen.Viranhaltija A oli irtisanottu lautakunnan päätöksellä. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka päätyi kumoamaan lautakunnan päätöksen, koska asian käsittelyyn lautakunnassa oli osallistunut esteellinen henkilö. Lautakunta korjatakseen irtisanomispäätöstä rasittavan muotovirheen teki asiassa uuden päätöksen.


A valitti lautakunnan tekemästä uudesta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valituksessaan A vetosi siihen, että hän oli jäänyt eläkkeelle ennen lautakunnan tekemää uutta päätöstä, eikä lautakunta ole eläkkeelle jäämisen jälkeen voinut häntä enää irtisanoa, koska tämän jälkeen ei ole ollut virkasuhdetta, josta hänet olisi voitu irtisanoa. A katsoi virkasuhteensa jatkuneen katkeamattomana, kunnes hän itse irtisanoutui eläkeiässä virastaan. Mikäli virkasuhteen katsottaisiin jatkuneen katkeamattomana olisi A:lle maksettava takautuvasti palkkaa irtisanomisajan jälkeiseltä ajalta siihen päivään asti, kunnes hän jäi eläkkeelle. Hallinto-oikeus oli A:n kanssa asiassa samaa mieltä.


Asia eteni KHO:een, joka totesi, että viranhaltijalaki antaa työnantajalle mahdollisuuden korjata irtisanomista rasittava menettelyvirhe, mikäli irtisanomiselle on ollut materiaaliset perusteet. Virkasuhteen katsotaan siten päättyneen alkuperäisen irtisanomispäätöksen mukaisesti ja sen mukaisesta ajankohdasta. Sillä seikalla, että viranhaltijan virkasuhde olisi muulla perusteella joka tapauksessa päättynyt ennen uuden irtisanomispäätöksen tekemistä, ei ole asiassa merkitystä.


KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisun näiltä osin ja palautti sen hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Esittelyssä uusi lakimiehemme Victoria Sandberg

Valmistuin viime syksynä oikeustieteen maisteriksi Turun Yliopistosta ja ennen sitä suoritin oikeusnotaarin tutkintoni Åbo Akademissa. Maisterivaiheessa opiskelin myös yhden lukukauden Budapestissa. A

Rekrytoimme asianajajia ja lakimiehiä

Hankintajuristit on kasvava ja kansainvälinen julkisiin hankintoihin, liikejuridiikkaan ja riidanratkaisuun keskittynyt, tällä hetkellä noin 30 henkilöä työllistävä asianajotoimisto. Toimistomme ovat