top of page
Etsi

Kesko Oyj:n ja Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n välinen tekijänoikeuksia koskeva oikeusriita

Tietyn verkkotunnuksen saaminen yrityksen käyttöön voi olla markkinoinnin kannalta tärkeää. Markkinaoikeuden tapauksessa 211/2023 kyse oli tavaramerkkiasiasta, jossa pohdittiin, voiko verkkotunnuksen varaaminen olla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain kieltämää toimintaa. Asian arvioinnissa pohdittiin verkkotunnuksen varaamisen ajankohdan merkitystä sekä sitä, oliko verkkotunnus loukannut tavaramerkkiä.


MAO 211/2023

Antopäivä 5.5.2023 Kesko Oyj > Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab


Taustaa: Kesko Oyj:n ja Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n välinen tekijänoikeuksia koskeva oikeusriita. Apteekkiyhtiöt oli 15.3.2017 merkinnyt verkkotunnuksen k-apteekki.fi. Keskolla ei ollut verkkotunnuksen merkitsemishetkellä suojattua nimeä tai merkkiä K-Apteekki.

Kesko oli 7.5.2019 hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä. Markkinaoikeudessa oli kyse siitä, olivatko verkkotunnuksen käyttäminen ja tietyt Apteekkiyhtiöiden käyttämät tunnukset loukanneet Keskon tavaramerkkioikeuksia ja oliko Apteekkiyhtiöiden menettely ollut sopimatonta.


Kesko: Apteekkiyhtiöt on merkinnyt verkkotunnuksen k-apteekki.fi vilpillisessä mielessä tietoisena siitä, että Kesko on 13.3.2017 eli kaksi päivää ennen merkitsemistä ilmoittanut liiketoimintansa laajentamisesta apteekkiliiketoimintaan.


Vastapuolen vilpillistä mieltä osoittaa Apteekkiyhtiöiden verkkotunnuksen luovutuksesta esittämä kohtuuton hintapyyntö, Apteekkiyhtiöiden merkitsemät muut tunnettuja tavaramerkkejä jäljittelevät verkkotunnukset ja Keskolle esitetyn vaatimuskirjeen sisältö.


Apteekkiyhtiöt: Apteekkiyhtiöt on 15.3.2017 merkinnyt verkkotunnuksen k-apteekki.fi ja ottanut sen käyttöön osana reseptivapaiden apteekkituotteiden myyntiä. Apteekkiyhtiöt ei ole ollut vilpillisessä mielessä merkitessään verkkotunnuksen k-apteekki.fi, eikä verkkotunnusta ole merkitty hyötymistarkoituksessa. Apteekkiyhtiöt on tarkastanut maaliskuussa 2017, että verkkotunnus k-apteekki.fi on ollut vapaana, eikä se ole ollut rekisteröitynä toiminimenä tai tavaramerkkinä.


Osapuolten välisissä neuvotteluissa esitetty hintapyyntö on ollut korkea, sillä tunnuksen ympärille tehdyt liiketoimintasuunnitelmat ovat olleet jo hyvin pitkällä.


MAO: Keskon asiassa esittämästä todistelusta ei käy ilmi, että se olisi 13.3.2017 julkaistujen uutisten yhteydessä tai muutoinkaan ilmoittanut julkisuuteen tulevansa käyttämään uudesta uuden hyvinvointituotteiden yrityksestä nimitystä K-Apteekki tai muutakaan vastaavaa nimitystä, jonka alussa esiintyy K-kirjain. Päinvastoin Kesko on markkinaoikeuden pääkäsittelyssä esittänyt, että uuden yhteistyöyrityksen nimi on ollut Hehku.


MAO: Ottaen huomioon, että Kesko on hakenut tavaramerkin K-Apteekki rekisteröintiä yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen yrityksen perustamisesta on uutisoitu ja se, ettei Kesko ole käyttänyt muutoinkaan tunnusta K-Apteekki, markkinaoikeus katsoo, että Apteekkiyhtiöt ei voinut olla tietoinen verkkotunnuksen merkintähetkellä 15.3.2017 tunnuksesta K-Apteekki tai siitä, että Keskon tarkoituksena olisi käyttää tässä yhteydessä tunnusta, jonka alussa on K-kirjain.


MAO: Apteekkiyhtiöiden verkkotunnuksella k-apteekki.fi avautuneilla sivuilla käyttämät merkit eivät aiheuttaneet sekaannusvaaraa Keskon esittämällä tavalla, eikä Apteekkiyhtiöt ole loukannut Keskon tavaramerkkioikeuksia.


MAO: Verkkotunnuksen kapteekki.fi tai K-apteekki.fi-merkkien käyttö ei ole ollut sopimatonta tai hyvän tavan vastaista. Apteekkiyhtiöt ei ole myöskään loukannut Keskon tavaramerkkiä K-Apteekki tavaramerkkilaissatarkoitetulla tavalla.


Lopputulos: Markkinaoikeus hylkäsi kanteen ja velvoitti Kesko Oyj:n korvaamaan Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n oikeudenkäyntikulut 57.610 eurolla viivästyskorkoineen.Comments


bottom of page