top of page
Etsi

Julkisten hankintojen ABC

04.05.2023

klo 9:00-16:00

Hinta: 590€ + alv


Eri hankintamenettelyt, tilaajavastuulain vaatimukset, liikesalaisuuksien suoja sekä

hankintasopimuksen valvonta. Julkisen hankinnan organisointi saattaa tuntua

hankintayksikön näkökulmasta monimutkaiselta ja vaativalta prosessilta.

Koulutuksen tavoitteena on näyttää, miten hankintaprosessi voidaan toteuttaa alusta

loppuun mahdollisimman tehokkaasti ja juridisesti kestävällä tavalla. Koulutuksessa

saat kattavan tietopaketin tärkeimmistä lainsäädäntöuudistuksista ja oikeuskäytännön

linjauksista.

Kouluttajat:

OTM, KTM, asianajaja Marita Iskala (ent. Tapola) / OTM, lakimies Hanna-Mari Harju

(ent. Leppänen) / OTM, Pekka Kääriäinen / OTM, Vilppu Muurinen,

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Ohjelma klo 9:00-16:00 +/- 15 min.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:


HANKINNAN VALMISTELU JA SUUNNITTELU

 •  Markkinakartoitus

 •  Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

 •  Hankinnan kohteen määrittely


SOPIVAN HANKINTAMENETTELYN VALINTA

 •  Perinteiset hankintamenettelyt

 •  Uudet innovatiiviset menettelyt


KEINOT KILPAILUTUKSESSA ONNISTUMISEEN

 •  Sähköisen menettelyn vaatimukset

 •  Tilaajavastuulain huomiointi


HANKINTA-ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

 •  Tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdot

 •  Kielletyt & sallitut vertailuperusteet


ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA TARJOAJIEN LIIKESALAISUUDET


TARJOUSTEN TARKASTAMINEN

 •  Tarjouspyynnön mukaisuus

 •  Täsmentäminen ja poissulkeminen

 •  Tarjouspyynnön virheellisyydet


TARJOUSKILPAILUN PÄÄTTÄMINEN


HANKINTAPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

 •  Hankintaoikaisu

 •  Markkinaoikeuskäsittely hankintayksikön näkökulmasta


ILMOITTAUTUMINEN

P. 09 696 2950, www.yritysakatemia.fi, ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi


OSALLISTUMISMAKSU

590 euroa + alv laskutetaan koulutuspäivänä. Koulutus ja materiaalit sisältyvät

hintaan. Lisäosallistujat -50 %

PERUUTTAMINEN

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää

ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimituskuluina 15 % webinaarin

hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai

peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan

osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.08.09.2023 klo 9-12. Hinta: 390€ + alv Vaikka työsuhde olisi alkanut hyvin ja esihenkilön ja alaisen välille olisi kehittynyt luottamukseen perustuva suhde, ongelmia voi ilmetä myöhemmin niin työssä

12.05.2023 klo 9-12. Hinta: 390€ + alv Vaikka työsuhde olisi alkanut hyvin ja esihenkilön ja alaisen välille olisi kehittynyt luottamukseen perustuva suhde, ongelmia voi ilmetä myöhemmin niin työssä

01.09.2023 klo 9-12. Hinta: 390€ + alv Esihenkilöt ovat erityisessä asemassa soveltaessaan työlainsäädäntöä omassa työssään. Heidän roolinsa pitää sisällään niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin, ja

bottom of page