Etsi

Julkisten hankintojen ABC

16.6.2022

klo 9-16 Hinta 590€/hlö


Eri hankintamenettelyt, tilaajavastuulain vaatimukset, liikesalaisuuksien suoja sekä hankintasopimuksen valvonta. Julkisen hankinnan organisointi saattaa tuntua hankintayksikön näkökulmasta monimutkaiselta ja vaativalta prosessilta.


Koulutuksen tavoitteena on näyttää, miten hankintaprosessi voidaan toteuttaa alusta loppuun mahdollisimman tehokkaasti ja juridisesti kestävällä tavalla. Koulutuksessa saat kattavan tietopaketin tärkeimmistä lainsäädäntöuudistuksista ja oikeuskäytännön linjauksista.


Järjestämme webinaarin yhteistyössä YritysAkatemian kanssa ja koulutuksesta vastaavat Hankintajuristien omat asiantuntijat.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:


HANKINNAN VALMISTELU JA SUUNNITTELU

• Markkinakartoitus

• Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

• Hankinnan kohteen määrittely


SOPIVAN HANKINTAMENETTELYN VALINTA

• Perinteiset hankintamenettelyt

• Uudet innovatiiviset menettelyt


KEINOT KILPAILUTUKSESSA ONNISTUMISEEN

• Sähköisen menettelyn vaatimukset

• Tilaajavastuulain huomiointi


HANKINTA-ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

• Tarjoajan soveltuvuutta koskevat ehdot

• Kielletyt & sallitut vertailuperusteet


ASIAKIRJOJEN JULKISUUS JA TARJOAJIEN LIIKESALAISUUDETLue lisää ja ilmoittaudu:

https://yritysakatemia.fi/koulutus/julkisten-hankintojen-abc-3/