top of page
Etsi

Ilmatieteen laitokselle huomautus verkkosivuston keräämien henkilötietojen suojasta

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi päätöksensä henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevassa asiassa. Tapauksessa Ilmatieteen laitos oli tehnyt tietosuojavaltuutetun toimistolle tietoturvaloukkausilmoituksen, jonka mukaan se oli käyttänyt verkkopalveluissaan evästeitä hyödyntäviä liitännäisiä, joissa oli kyse Googlen tuotteista. Verkkosivuilla oli käytetty Google Analytics -analytiikkatyökalua ja reCAPTCHA-palvelua. Google Analytics -palvelulla on mahdollista kerätä käyttäjätilastoa verkkosivujen vierailijoista, ja reCAPTCHA-palvelu on usein käytetty työkalu automaattikäyttäjien seulontaan.


Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi Ilmatieteen laitoksen rikkoneen yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) henkilötietojen siirtämisen yleisiä periaatteita koskevaa 44 artiklaa ja asianmukaisia suojatoimia koskevaa 46 artiklaa, kun se ei ollut Google Analytics ja reCAPTCHA -palveluiden osalta määritellyt eikä soveltanut lainmukaista henkilötietojen siirtoperustetta. Mainittujen palveluiden käyttäminen oli nimittäin tarkoittanut henkilötietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Asiaan liittyi läheisesti myös EU-tuomioistuimen vuonna 2020 antama päätös C-311/18, jossa henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin aikaisemmin mahdollistanut Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskenut niin sanottu Privacy Shield -päätös todettiin pätemättömäksi.


Apulaistietosuojavaltuutettu antoi tapauksessa Ilmatieteenlaitokselle huomautuksen ja määräsi ilman lainmukaista siirtoperustetta Yhdysvaltoihin siirretyt henkilötiedot poistettaviksi.


Apulaistietosuojavaltuutettu totesi ratkaisunsa yhteydessä yleisellä tasolla, että verkkosivuilla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on varmistettava, ettei verkkosivujen seurantateknologioita ja evästebannereita käytettäessä henkilötietoja siirretä ilman päteviä perusteita.


Oletteko varmistaneet verkkosivujenne tietosuojakäytänteiden lainmukaisuuden? Kaipaavatko tietonne tietosuojalainsäädännön kehyksestä päivitystä? Hankintajuristit avustavat asiakkaitaan henkilötietojen siirtämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä mauissa tietosuojaan liittyvissä vaikutustenarvioinneissa, ohjeistusten laadinnassa ja riskienhallinnassa. Asiantuntijamme vastaavat mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiinne ja pitävät aiheesta mielellään myös koulutuksia, joten älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

Comments


bottom of page