Etsi

Hankintalaki uudistuu: räätälöity koulutus

Koulutuksen kesto: 3h

Hinta: 1400€

Räätälöity webinaari


Organisaatiokohtainen koulutus hankintalakiuudistuksesta. Koulutuksen sisältö räätälöidään yhdessä kouluttajan kanssa vastaamaan organisaatiosi ja kouluttautujiesi tarpeita. Mahdollistaa isommankin joukon kouluttautumisen samanaikaisesti. Henkilömäärä ei ole rajattu ja koulutus toteutetaan webinaarina. Koulutusmateriaali sisältyy hintaan.


Räätälöimme toiveidenne mukaisen koulutuksen, missä käymme läpi tulevat muutokset ja uutuudet selkokielellä juuri teidän yritystänne ajatellen! Koulutus on "must" kaikille hankintojen parissa työskenteleville oman toiminnan tehostamiseksi ja lakimuutoksen hyödyntämiseksi. Kannattaa kouluttaa kaikki asiantuntijat kerralla ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.
Hankintalainsäädännön muutoksia on valmisteltu pitkään, ja näitä koskeva hallituksen esitys HE 244/2020 oli tarkoitus esitellä eduskunnalle jo lokakuussa 2020. Hallituksen esitys esitettiin eduskunnalle kuitenkin viimein joulukuussa 2020.


Millä tavalla hallituksen esitys vaikuttaa rikosrekisteriotteiden tarkastamiseen?

Vaikuttaako esitys ilmoitusvelvollisuuteen kansallisissa hankinnoissa?

Voidaanko yksittäisiä tilauksia tehdä puitejärjestelyssä ilman kevennettyä kilpailutusta?

Jos lakimuutokset hyväksytään, mitä välittömiä toimia se tarkoittaa tarjoajien tai hankintayksiköiden kannalta?


Käytännönläheisessä koulutuksessamme vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi selvennämme kattavasti esityksen tuomat muutokset ja niiden konkreettiset vaikutukset hankintojen parissa toimiville.


Koulutuksen aihealueet pähkinänkuoressa:


- Hallituksen esityksen (HE244/2020) taustoista ja muutosehdotusten tavoitteista

- Miksi lainsäädäntöä muutetaan?

- Mitä muutoksilla tavoitellaan?

- Keskeiset muutosehdotukset

- Rikosrekisteriotteiden tarkastamisessa mahdollistettava sähköisten menettelyjen käyttäminen. Mitä tämä tarkoittaa? Mikä vaikutus tällä on tarjoajien ja hankintayksiköiden käytännön työhön?

- Hankintojen sähköisen ilmoituskanava HILMAn hyödyntämisen laajentaminen

- Kerättyjen tietojen hyödyntämisen kehittäminen hankintayksiköiden tilastointitarpeet ja hankintojen strateginen suunnittelu silmällä pitäen

- Jälki-ilmoituksen vapaaehtoisuus kansallisissa hankinnoissa

- Puitejärjestelyä koskevien sääntöjen selventäminen

- Muut nykyiseen lakiin nähden korjattavat puutteet


Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinulle räätälöity koulutus!