Etsi

Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu v. 2023?

11.1.2023

Klo 9.00-12.00

Hinta: 390 eur + alv


Laki hankintamenettelystä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Muutosten tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti rajata halvimman hinnan käyttöä ainoana vertailuperusteena, lisätä hankintojen vastuullisuutta ja edistää kaksikielisiä hankintoja. Taustalla vaikuttaa myös uusi EU:n vakiolomakeasetus (voimaan marraskuussa 2022). Hankintalain muutosten myötä muutettavaksi tulee vähäisiltä osin myös rikosrekisterilaki (770/1993).


Ohjelma klo 9.00 – 12.00 + / – 15 min. Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Lakimuutoksen tavoitteet

 • Muutokset hankintaprosessin aikana

 • Hankintailmoitus

 • Poissulkeminen

 • Tarjousten valinta

 • Hankintapäätöksen perusteleminen

 • Muutoksenhaku

 • Muutokset viranomaisten valtuuksiin

 • Lakimuutosten vaikutukset käytännössä


Hallituksen esitys sisältää lukuisia hankintayksiköiden ja tarjoajien tehtäviin vaikuttavia muutoksia läpi koko hankintaprosessin alkaen hankintailmoituksen sisällöstä ja kielestä, poissulkemisen edellytyksistä ja alihankkijoiden poissulkemisesta, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnasta, hankintapäätöksen perusteluista ja lopulta muutoksenhakuoikeudesta. Muutoksia on tulossa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaoikeudelle annettavien esitysten määräaikoihin. Lisäksi laki sisältää

asetuksenantovaltuutuksen, jolla valtioneuvosto voi jatkossa antaa säädöksiä hankinta-asiakirjojen sisällöstä.


Mitä uusia velvollisuuksia lakimuutos asettaa hankintamenettelyssä? Millaisia uusia mahdollisuuksia sen myötä avautuu? Miten lakimuutokset vaikuttavat käytännössä? Tässä koulutuksessa käymme läpi muuttuneet pykälät hankintalaista, erityisalojen hankintalaista sekä rikosrekisterilaista. Olennaista on ymmärtää lakimuutosten jako mahdollistaviin ja velvoittaviin säännöksiin sekä havaita ne käytännön toimenpiteet, joihin lakimuutos vaikuttaa. Koulutus tarjoaa kattavan läpileikkauksen sekä teoriaan että käytäntöön.


Koulutus toteutuu, mikäli käsittelyssä olevat muutokset tulevat voimaan. Mikäli lain sisältö muuttuu vielä ennen voimaantuloa, koulutusta tarkennetaan sen mukaisesti.


Kouluttajat: AA, toimitusjohtaja Valtteri Nieminen, AA Marita Iskala tai AA Hanna-Mari Harju, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Webinaari: Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu v. 2023?, PDF

__


Webinaariosallistujat:

 • Saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet, koulutusaineiston ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan lähetystä.

 • Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.

 • Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 7-30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.

 • Muista varmistaa, että tietokoneesi internetyhteys toimii, koneen ääniresurssit ovat käytössä ja äänenvoimakkuus sopivalla tasolla.

 • Suosittelemme kuulokkeiden käyttöä.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu YritysAkatemian webinaariin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.


Lisätietoja info@yritysakatemia.fi


28.09.2023 klo 9:00-16:00 Hinta: 590€ + alv Eri hankintamenettelyt, tilaajavastuulain vaatimukset, liikesalaisuuksien suoja sekä hankintasopimuksen valvonta. Julkisen hankinnan organisointi saattaa tu

04.05.2023 klo 9:00-16:00 Hinta: 590€ + alv Eri hankintamenettelyt, tilaajavastuulain vaatimukset, liikesalaisuuksien suoja sekä hankintasopimuksen valvonta. Julkisen hankinnan organisointi saattaa tu

09.02.2023 klo 9:00-16:00 Hinta: 590€ + alv Eri hankintamenettelyt, tilaajavastuulain vaatimukset, liikesalaisuuksien suoja sekä hankintasopimuksen valvonta. Julkisen hankinnan organisointi saattaa tu