top of page
Etsi

Hankintalain muutokset etenevät – me Hankintajuristeilla seuraamme lainsäädännön kehitystä

Me Hankintajuristeilla seuraamme lainsäädännön kehitystä


Hallituksen esitysluonnoksesta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta oli mahdollisuus lausua 7. lokakuuta 2023 saakka. Mitä uudistuksia on odotettavissa?

Valtioneuvosto antoi Sanna Marinin hallituskaudella hallituksen esityksen hankintalainsäädännön muuttamisesta. Esitystä ei kuitenkaan ehditty käsitellä, ja eduskunnan 4.4.2023 antamassa kirjelmässä EK 87/2022 vp todettiin esityksen rauenneen eduskunnan lopetettua työskentelynsä vaalikaudelta 2019–2022.

Nyt annettavalla esityksellä olisi tarkoitus tehdä hankintalakiin sellaiset tekniset muutokset, jotka sisältyivät rauenneeseen hallituksen esitykseen 115/2022. Esitysluonnos sisältää muutoksia liittyen muun muassa hankintavalvontaan ja hankintojen ilmoittamiseen. Muutokset muun ohella tarkentaisivat hankintalain mukaista velvollisuutta vakiolomakkeiden ja yhteisen viitenimikkeistön käyttöön sekä selkeyttäisivät alihankkijoiden poissulkemista silloin, kun tarjoajaan kohdistuu pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Sitä vastoin esimerkiksi aiemmassa hankintalain muutosesityksessä esitettyjä uusia poissulkemisperusteita ei ole sisällytetty Orpon hallituksen esitysluonnokseen.

Muutosten tavoitteena on yhtäältä varmistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle riittävä aika valvonnan oikeudellisen arvioinnin ja markkinaoikeudelle tehtävän seuraamusta koskevan esityksen määräämiseksi sekä toisaalta huomioida Euroopan unionin hankintojen ilmoittamista koskeva muutoksen vaikutuksen hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin.

Mietityttävätkö tulevat muutokset? Ei hätää, me Hankintajuristeilla seuraamme lainsäädännön muutoksia ja autamme mielellään niihin liittyvissä kysymyksissä. Kehotammekin ottamaan meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä!


Comments


bottom of page