top of page
Etsi

Hankinta-Suomen selvitys: Julkisten hankintojen kehittäminen ja pullonkaulojen poistaminen

Hankinta-Suomi on valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on edistää julkisen talouden kestävyyttä ja julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelman toimikausi on 5.9.2019–31.12.2023.

Ohjelman puitteissa toteutettiin keväällä 2023 laaja selvitystyö, johon otti osaa yhteensä yli 200 asiantuntijaa. Asiantuntijat edustivat niin tarjoajia, hankintayksiköitä kuin loppukäyttäjiä eli asiakkaitakin. Mitä selvityksessä kävikään ilmi?


Selvityksen tulokset osoittavat, että julkisten hankintojen kehittämisessä on tarpeen tarkastella hankintayksiköiden ja markkinoiden välisen vuoropuhelun onnistumista, mutta myös laajempaa kokonaisuutta. Selvityksen mukaan monet julkisissa hankinnoissa koetut pullonkaulat liittyvät taustalla oleviin tekijöihin, kuten hankinnoista koettuihin mielikuviin ja arvostukseen, resursointiin, osaamiseen, ajattelumalleihin sekä toimintakulttuuriin.


Selvityksessä tunnistettuja keskeisiä pullonkauloja ovat muun muassa julkisiin hankintoihin liittyvät kuormittavat prosessit, kilpailun puute ja innovaatioiden esteet. Selvitys sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia merkittävimpien pullonkaulojen poistamiseksi.


Ehdotetut toimenpiteet kohdistuvat pullonkaulojen taustalla olevien juurisyiden käsittelyyn, ja toimenpide-ehdotukset perustuvat muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen, tarjoajien osallistumiskokemuksen parantamiseen sekä hankintojen resurssoinnin ja johtamisen tehostamiseen.


Miten yksittäinen hankintayksikkö voi välttää toiminnalleen haitalliset julkisten hankintojen pullonkaulat? Miten selvityksen tulokset tulisi käytännössä huomioida kilpailutuksissa? Vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin voit pyytää vaikkapa meiltä. Omaamme vuosien kokemuksen ja monipuolisen asiantuntijuuden hankintojen parista, ja tarjoamme osaavaa ja käytännönläheistä avustusta hankintaprosessien jokaiseen vaiheeseen.

Comentários


bottom of page