top of page
Etsi

Hallitusohjelmassa tavoitellaan tehokkuutta julkisiin hankintoihin

Julkiset hankinnat ovat saaneet rutkasti huomiota Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa Vahva ja välittävä Suomi. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti julkisten hankintojen kehittämisellä tähdätään erityisesti kustannussäästöihin. Tavoitteeseen aiotaan päästä kehittämällä niin hankintamenettelyitä kuin hankintayksiköiden hankintaosaamista, jotta julkisilla hankinnoilla saadaan hyödynnettyä markkinat mahdollisimman tehokkaasti. Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä?


Keskeiseksi ongelmaksi hallitusohjelmassa on tunnistettu hankintoihin liittyvä kilpailun vähäinen määrä. Kilpailun puutteeseen aiotaan puuttua esimerkiksi asettamalla velvoite uudelleenkilpailuttamiselle sellaisiin kilpailutuksiin, joissa on saatu vain yksi tarjous. Uudelleenkilpailuttamisvelvoitteesta voisi poiketa vain painavasta syystä. Lisäksi hallitusohjelma painottaa sitä, että esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulisi aina jakaa osiin kilpailun lisäämiseksi, ellei hankinnan toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena olisi tarkoituksenmukaisempaa erityisestä syystä.


Ilman huomiota eivät ole jääneet myöskään viimeaikaisessa keskustelussa paljon esillä olleet sidosyksikköhankinnat. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteita, jotka merkitsevät nykyistä tiukempaa puuttumista hankintasäännösten kiertämiseen sidosyksikköhankintojen avulla. Keinoina on mainittu esimerkiksi uudet sidosyksiköiden omistusta koskevat vaatimukset ja vaatimus sidosyksiköiltä tehtävien hankintojen erityisestä kokonaistaloudellisesta edullisuudesta verrattuna markkinoilta löytyviin vaihtoehtoihin.


Yhteishankintojen lisäämiseen hallitusohjelman mukaan tullaan puolestaan kannustamaan.

Lopulliset uudistukset ja niiden käytännön vaikutukset selviävät myöhemmin. Ei sovi myöskään unohtaa viime hallituskaudella lopulta toteutumatta jäänyttä julkisten hankintojen uudistusta, jonka uskomme tulevan lopulta voimaan ilman suurempia muutoksia.


Hankintojen alalla on siis hyvin todennäköisesti tiedossa uudistuksia, ja osa niistä voi olla hyvin laajakantoisia.


Hankintajuristit seuraavat julkisten hankintojen kehitystä. Avustamme asiakkaitamme uusimpien hankintoja koskevien muutosten kanssa, ja koulutuskalenterimme tulee huomioimaan uudistukset. Hankintojen parhaat toimintatavat ovat ydinosaamisaluettamme – avullamme hyödynnätte kilpailutuksissa markkinoiden täyden potentiaalin!

Yorumlar


bottom of page