top of page
Etsi

Haastavien esihenkilötyön tilanteiden ratkaisu käytännössä

Koulutuksen kesto: 3 h

Hinta: 2700€ lähitoteutusTässä koulutuksessa emme (eikä muutenkaan) tarjoa terapiaa tai sielunhoitoa, mutta toivottavasti hieman vertaistukea esihenkilötyöhön käymällä läpi haastavia työoikeudellisia tilanteita ja niiden ratkaisuja käytännössä.

Viime vuosina maailma on ollut jatkuvassa myllerryksessä ja monet näistä ilmiöistä heijastuvat myös erilaisina työkäyttäytymisen haasteina työpaikoille. Lähijohtajat kohtaavat käytännön esihenkilötyössä erilaisia tilanteita, joiden kohtaaminen työoikeudellisesti kestävällä tavalla on organisaatiolle monella tavalla tärkeää.


Muun organisaation suojelemiseksi on olennaista, ettei organisaatio salli epäasiallista työkäyttäytymistä. Toisaalta on myös rahallisten ja jopa rikosoikeudellisten työnantajavastuiden välttämisen näkökulmasta tärkeää, että epäasialliseen työkäyttäytymiseen puututaan nimenomaisesti oikealla tavalla. Oikeanlainen puuttuminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää organisaation hyvinvoinnin ja kasvun turvaamiseksi. Esimerkiksi ns. ”myrkynkeittäjä” työyhteisössä voi saada laajasti vahinkoa aikaan, mikäli epäasialliseen käyttäytymiseen ei konfliktin välttämiseksi uskalleta puuttua.

Tässä koulutuksessa Hankintajuristien kokeneet asianajajat käyvät läpi, miten erilaisiin käytännön haastaviin esimerkkitilanteisiin tulee reagoida työoikeudellisesti kestävällä tavalla.


Koulutuksessa vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:


· Mitä tarkoittaa syrjintäolettama koeaikana ja minkälaista näyttöä sen ylittäminen työnantajalta edellyttää?

· Onko työntekijän noudatettava kaikkia työnantajan ohjeita?

· Mitä merkityksellisyysvaatimuksia työnantajan ohjeiden sisällölle voidaan asettaa?

· Mitä mahdollisuuksia työnantajalla on puuttua työntekijän sosiaalisen median käyttäytymiseen?

· Miten reagoida työntekijän yllättävästi muuttuneeseen käyttäytymiseen, jos taustalla on epäily sairaudesta?

· Kuinka työnantajan tulee toimia, jos alainen esittää esihenkilöstä väitteen työpaikkakiusaamisesta, vaikka työnantajan näkökulmasta kyse on ns. vaikeasta alaisesta?


Koulutuksessa käydään läpi mahdolliset (ja mahdottomatkin) esihenkilötyön ongelmatilanteet ja esitetään niille käytännön ratkaisut.


Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilö- tai HR-työtä tekeville.


Tarjoamme aiheesta organisaatiokohtaista koulutusta. Näin kaikki organisaatiossanne esimies- tai HR-asioiden parissa työskentelevät kouluttautuvat samalla kertaa tärkeän aiheen parissa.Kouluttajat:


Vaihtoehtoisesti AA Marita Iskala tai AA Hanna-Mari Harju. Hankintajuristien asianajajilla on vuosien kokemus työoikeudellisten ristiriitatilanteiden ratkaisemisesta.


Toteutustapa ja hinnoittelu:


Lähikoulutuksena 2.700 eur + alv 24 % + mahdolliset matka- ja majoituskulut. Sisältää sähköisesti toimitetun koulutusmateriaalin ja luennoinnin. Lähikoulutuksissa tilaaja järjestää mahdollisen koulutustilan ja tarjoilut.


Tilaajaorganisaation oman henkilöstön osallistujamäärää ei ole rajoitettu.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!Comments


bottom of page