top of page
Etsi

Epämääräiset ilmaisut ja väittämät voivat olla kuluttajan huijausta

Ympäristömarkkinointi KKV:n ja EU:n työpöydällä


Kuluttajat saattavat ostopäätöksiä tehdessään ottaa huomioon ostettavan hyödykkeen ympäristövaikutukset. Ympäristömarkkinoinnissa tulee kuitenkin välttää käyttämästä epämääräisiä ilmaisuja ja väittämiä, mikä ilmenee esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen ja EU:n viimeaikaisista kannanotoista.


Kuluttaja-asiamiehen viimeaikaisessa lausunnossa arvioitiin Aino-jäätelön markkinointia. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota yleisiin väittämiin vastuullisemmasta pakkauksesta. Aino-jäätelön markkinoinnissa on käytetty lisäksi väittämää pakkauksen ympäristövaikutuksista.


Valmistajan antaman selvityksen perusteella ilmeni, että uuden pakkauksen valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista 90 % oli uusiutuvia. Kuluttaja-asiamies pyysi valmistajaa korjaamaan harhaanjohtavaa markkinointiaan siten, että se täsmentää markkinoinnissa käytettyä vastuullisuusväittämää. Kuluttaja-asiamiehen mukaan vastuullisuus voi olla ympäristöseikkojen lisäksi myös sosiaalista tai taloudellista.


Kuluttaja-asiamiehen mukaan vastuullisuusväittämän käyttäminen voi olla luontevaa sellaisissa tapauksissa, joissa markkinoitava tuote todistettavasti täyttää kaikilta näkökannoilta vastuullisemman tuotteen määritelmän. Markkinoinnissa epämääräiset väittämät tulee selventää siten, että kuluttajille annetaan tuotteesta totuudenmukainen vaikutelma. Tuotteen elinkaaressa saattaa olla sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka eivät tue väitettä vastuullisuudesta. Näin voi olla esimerkiksi kuljetuksen osalta.


Aino-jäätelön markkinoinnissa oli käytetty lisäksi vihreää merkkiä, jossa oli lehtisymboli ja teksti. Merkki oli yhtiön itse kehittämä, eikä se ollut yleisesti vahvistettu. Symboli kuitenkin muistutti virallisia ympäristömerkkejä, ja sen yhteydessä olisi tullut tuoda esille, että kyse on yhtiön omasta merkistä.


EU-komission ohjeen mukaan puolestaan ympäristöväittämät ovat harhaanjohtavia, jos ne sisältävät epämääräisiä ja yleisiä toteamuksia ympäristöhyödyistä ilman asianmukaista näyttöä hyödystä ja muista viittauksista. Esimerkiksi ”ympäristöystävällinen”, ”vihreä” ja ”vastuullinen” voivat olla väittämiä, jotka vaativat enemmän näyttöä väitteen todenperäisyydestä.


Komissio totesi ehdotuksessaan maaliskuussa 2023, että kuluttajille esitettävien ympäristöväittämien tulisi olla todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Väittämissä tulisi huomioida tuotteen koko elinkaari ja tuotteen merkittävät ympäristövaikutukset. Lisäksi komissio lausui ympäristömerkintöjen osalta, että sallittuja olisivat vain EU:n laajuiset, hyväksytyt ympäristömerkit. Komissio perusteli asiaa siten, että kuluttajan tulee tehdä valintansa tuotteiden läpinäkyvyyden ja luotettavan informaation pohjalta.


Tarvitsetteko apua markkinoinnin lainmukaisuuden arvioinnissa? Mietityttääkö viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen taikka viimeaikaiset viranomaisten kannanotot? Me Suomen Hankintajuristeilla autamme teitä mielellämme markkinointiin liittyvissä asioissa – ettehän epäröi kääntyä puoleemme näihin liittyen!

Comments


bottom of page