Hiukka Lotta
  • LinkedIn

Lotta

Hiukka

Lotta on erikoistunut julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeuteen (erityisesti valtiontukiin liittyvät kysymykset) sekä hallinto-oikeuteen (virkasopimuksia ja kuntalakia koskevat kysymykset, hallinto-oikeusprosessit). Lotalla on usean vuoden kokemus erityisesti rakentamista ja urakoita koskevien kilpailutusten läpiviennistä sekä niihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Näitä ovat mm. valvonta ja kaavoitus sekä niihin liittyvät markkinanoikeusprosessit sekä muut sopimuksiin liittyvät kysymykset. Toimialat: julkinen sektori, energia ja lämpö, rakentaminen, kiinteistöt, infra, palveluhankinnat, kuljetus.

Kielitaito: suomi, englanti, ranska, ruotsi