Yse- ja Jyse-ehdot

YSE-ehdot käytännössä

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, tuttavallisemmin YSE 1998, ovat vakiintuneesti käytössä urakkasopimusten pohjana muodostaen hyvän pohjan urakkasopimuksille. Ehtoja sovelletaan käytännössä hyvin laajasti, ja rakennusalalla toimivien on syytä olla selvillä ehtojen sisällöstä.

Millaisen kokonaisuuden ehdot muodostavat? Kuinka ehtoja sovelletaan käytännössä? Onko vakioehdoista syytä poiketa ja miltä osin? Mitkä ovat keskeisimpiä ehtoja? Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi YSE-ehtojen käytännön soveltamisen ja ongelmatilanteet käytännön esimerkkien kautta.

Ilmoittaudu mukaan! 18.2. Helsinki

 

Jyse-ehdot uudistuvat!

Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja käytetään laajasti sekä kuntien että valtion hankintasopimuksissa. JYSE 2014- ehtojen tavoitteena on saada yleiset sopimusehdot vastaamaan toimintaympäristössä tapahtunutta ja tapahtuvaksi ennakoitua kehitystä.

Mitkä ovat merkittävimmät muutokset? Millaisia muutoksia on luvassa koskien hintaa ja hinnanmuutoksia? Vahingonkorvaukselle yläraja? Miltä osin JYSE- ehdoista kannattaa tai on välttämätöntä poiketa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen koulutustilaisuudessamme. Käsittelemme yksityiskohtaisesti JYSE 2014 uudistuksen tuomia muutoksia sopimusehtoihin.

Ilmoittaudu mukaan! 19.2. Helsinki