Yrittäjämääritelmä muuttuu - Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain muutoksen

Eduskunta hyväksyi tiistaina 15. joulukuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta. Käsittelyn pohjana oli hallituksen esitys 94/2015 ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 16/2015. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2016.

Työttömyysturvalain muutos helpottaa ns. keikkatyötä tekeviä, joiden toimeksiantotyö on ollut mahdollista tulkita palkansaajatyöhön rinnastettavaksi. Toiminimiyrittäjän yleinen asetelma on, että ammattiasema vaihtelee ja työ tehdään välillä palkansaajanaja ja välillä pätkittäin yrittäjänä. Lakimuutos helpottaa jatkossa toiminimiyrittäjän työttömyysturvan piiriin pääsemistä.

Toiminimiyrittäjän on jatkossa helpompi osoittaa toiminnan päättyneen hakiessaan työttömyysturvaa. Yrittäjän ei jatkossa tarvitse luopua Y-tunnuksesta osoittaakseen yritystoiminnan päättyneeksi.

Yrittäjiä koskevien säännösten soveltaminen tarkoittaa omassa työssä työllistyvien osalta sitä, että heihin aletaan soveltamaan ns. palkansaajaan rinnastettavaa yrittäjää koskevaa poikkeusta, jonka mukaan yksinyrittäjä, joka itse osallistuu työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, on oikeutettu työttömyysetuuksiin toimeksiantosuhteiden välillä ilman erillisiä toiminnan päättämistoimia.

 

Lue lisää: Eduskunta-asiakirjat ja asioiden käsittelyvaiheet