KRIL: Yksityisen pysäköinnin valvontamaksu oli maksettava

Kuluttajariitalautakunnan (KRIL) antamassa ratkaisussa 343/39/2013 kuluttaja M:n ja A Oy:n välinen erimielisyys koski pysäköintiin liittyvää maksua. M:n auto oli ollut pysäköitynä liikekiinteistön pihalla ja pysäköinninvalvonta-alan yritys A Oy oli vaatinut M:lta valvontamaksua perustuen siihen, ettei pysäköintikiekkoa ollut käytetty.

KRIL totesi ratkaisussaan, että valvontamaksun peruste on hyväksytty korkeimman oikeuden vuoden 2010 ennakkopäätöksessä. KRIL on yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa ratkaisukäytännössään todennut, ettei valvontamaksua voi periä ilman, että se joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai sen syntyminen myönnetään. M oli ilmoittanut valvontamaksua koskevan vaatimuksen olevan aiheeton. M ei kuitenkaan ollut esittänyt väitteelleen mitään perusteluja. Perintätoimistolle tekemässään kirjallisessa huomautuksessa M oli puolestaan vedonnut siihen, että pysäköintialueen merkinnät eivät olleet olleet riittäviä.

KRIL katsoi, että kummassakaan reklamaatiossa M ei ollut kiistänyt kuljettaneensa autoa eikä tuonut esiin vaihtoehtoista tapahtumainkulkua. Lisäksi alueen käytön ehdot sisältävä opastetaulu oli KRIL:n mukaan riittävän selvästi havaittavissa. Sopimuksen katsottiin siten syntyneen M:n ja A Oy:n välille. Lautakunta ei suosittanut asiassa hyvitystä M:lle.