Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 alkaen

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 9.3.2016 vuosilomalakiin 162/2005 tehtävät muutokset koskien loman kertymistä äitiys- isyys- ja vanhempainvapaalla sekä loman siirtämisen omavastuuta sairastapausten vuoksi. Muutokset astuvat voimaan 1.4.2016. Muutokset koskevat myös merimiesten vuosilomalakia 433/1987 sekä sairasvakuutuslakia 1224/2004. Muutosten tarkoituksena on julkisen talouden menoissa säästäminen.

Muutoksilla rajataan lomien kertymistä siten, että jatkossa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla vuosilomaa kertyy enää ensimmäisen kuuden kuukauden aikana sen sijaan, että lomaa kertyisi koko perhevapaan ajalta. Sekä perustuslakivaliokunnan että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntojen mukaan on tarkoin seurattava lakimuutosten tosiasiallisia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon työelämässä sekä kiinnitettävä erityistä huomiota yksinhuoltajina olevien vanhempien asemaan.

Jatkossa lomien siirto-oikeuteen sairastapauksissa on myös kuuden päivän omavastuu. Työntekijällä on kuitenkin edelleen aina oikeus vähintään neljän viikon vuosilomaan työaikadirektiivin edellyttämällä tavalla. 1.4.2016 asti voimassa oleva omavastuuton malli menee EU:n työaikadirektiivin vaatimuksia pidemmälle.

Suomen Hankintajuristeilla on laaja ja laadukas työelämän juridiikan koukeroihin perehdyttävä koulutustarjonta. Mikäli vuosilomalain muutosten vaikutukset taikka muut työoikeudelliset kysymykset askarruttavat, ottakaa rohkeasti yhteyttä koulutuspäällikköömme!

 

Katri Nousiainen

katri.nousiainen@hankintajuristit.fi

+358 40 7711 098