Vuorotteluvapaan ehtoihin esitetty tiukennuksia vuoden 2016 alusta lähtien

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista, ja tarjota työttömälle henkilölle työllistymismahdollisuus. Vuorotteluvapaa on mahdollista kokoaikaiselle työntekijälle ja työntekijälle, jonka työaika on yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle.

Hallitus antoi syyskuun lopussa eduskunnalle esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 51/2015). Muutoksen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelman edellyttämä 50 miljoonan euron vuosittainen säästö vuorotteluvapaajärjestelmän aiheuttamista menoista. Tällä hetkellä esitys on valiokuntakäsittelyssä. Toteutuessaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2016. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuttaisi vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa aloitetaan viimeistään 31.3.2016.

Ehdotetut muutokset:

  • Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi 20 vuoden työhistoriaa ? tällä hetkellä 16 vuotta
  • Vapaan enimmäiskeston lyhentyminen 180 päivään ? tällä hetkellä 360 päivää
  • Mahdollisuus jaksottaa vuorotteluvapaa poistetaan ? tällä hetkellä 360 päivän mittaisen vuorotteluvapaan voi pätkiä vähintään 100 päivän jaksoihin