Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014!

Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta vahvistettiin elokuun alussa ja muutokset tulevat voimaan 1.9.2014. Muutokset tiukentavat ehtoja sekä vuorotteluvapaalle jäävän että sijaisen näkökulmasta. Nykyisen 10 vuoden sijaan vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi on palkattava työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyysehtoon on eräitä poikkeuksia liittyen työnhakijan ikään. Tällä het­kellä laissa ei ole määritelty sijaisen työttömyyden vähimmäiskestoa. Vuorotteluvapaan kesto nousee 100-360 kalenteripäivään kun se tällä hetkellä on 90–359 kalenteripäivää. Vapaan saa edelleen käyttää miten haluaa. Myös vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan.

Lakimuutokset eivät koske sijaista eivätkä vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jos vuorotteluvapaasta on sovittu ennen syyskuun 2014 alkua ja jos vuorotteluvapaa alkaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Näissä tapauksissa vuorotteluvapaan ehdot määräytyvät sopimuksen tekohetken lainsäädännön mukaisesti. Vuorotteluvapaajärjestelmä tuli voimaan vuoden 1996 alusta. Sen tavoitteena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja työttömän työnhakijan työllistymistä.