MAO: Väistötilojen hankinnalle ei ollut äärimmäistä, hankintayksiköstä riippumatonta kiirettä, joten suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet

Markkinaoikeuden ratkaisussa (MAO319:16) oli kyse tapauksesta, jossa hankintayksikkö oli päättänyt toteuttaa koulu- ja päiväkotirakennukset korvaavat väistötilat tilaelementtiratkaisuna. Näiden tilaelementtien hankinnan kunta oli päättänyt toteuttaa suorahankintana viiden vuoden vuokrasopimuksella sisäilmaongelmien aiheuttamaan äärimmäiseen kiireeseen vedoten. Valittajan mukaan suorahankinnan tekemiselle ei kuitenkaan ollut perustetta väitetyn kiireen nojalla, sillä tilojen sisäilmaongelmista oltiin oltu tietoisia jo lähes seitsemän kuukautta ennen suorahankintaan ryhtymistä. Hankintayksikkö puolusti kiireen olemassaoloa vedoten siihen, että sisäilmaongelmat olivat kärjistyneet merkittävällä ja toimenpiteitä ehdottomasti edellyttävällä tavalla vasta hiljattain ennen suorahankintaan ryhtymistä eivätkä seitsemää kuukautta ennen tilojen hankintaa kuten valittaja väitti.

Markkinaoikeus arvioi suorahankinnan edellytysten täyttymistä. Ratkaisun perusteluissa todettiin, että oli sinällään kiistatonta, että väistötilojen hankkiminen sisäilmaongelmien vuoksi oli täysin välttämätöntä. Tämän lisäksi markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli vaaditulla tavalla ryhtynyt selvittämään sopivien väistötilojen hankkimista heti rakennusten kuntotutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tarve- ja hankeselvitys väistötilojen hankinnasta kuitenkin valmistui jo 2. huhtikuuta, jonka jälkeen hankintayksikkö olisi voinut ja sen olisi tullut ryhtyä kilpailuttamaan väistötilahankintaa. Markkinaoikeus katsoi, että tämän ajankohdan jälkeen tapauksen olosuhteissa kyseessä ei enää ollut hankintayksiköstä riippumaton kiire. Koska tapauksen olosuhteissa hankintayksiköllä ei voitu katsoa olevan poikkeuksellista kiirettä ja suorahankintaan oikeuttavia lainkohtia on aina tulkittava suppeasti, hankintayksikkö oli markkinaoikeuden mukaan menetellyt hankintasäädösten vastaisesti jättäessään väistötilojen hankinnan kilpailuttamatta. Hankintayksikön virheellisestä menettelystä huolimatta hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät täyttyneet.