Uusia hankintamenettelyitä: innovaatiokumppanuus

Uuteen hankintalakiin on uutena hankintamenettelynä tullut innovaatiokumppanuus. Innovaatiokumppanuuden tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen. Hankintayksikön ei tarvitse järjestää tarjouskilpailua tuotekehityksen perusteella tehtävästä hankinnasta, jos se tehdään tuotekehityksen tai idean kilpailutukseen osallistuneelta tarjoajalta. Menettelyn käyttöedellytyksenä on se että, hankintayksikön tarvetta ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo saatavilla olevia tavanomaisia tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita. Kyseeseen voi tulla myös tilanne, jossa hankintayksikön tarpeita ei voida sellaisenaan tyydyttää markkinoilla olevilla ratkaisuilla ilman olennaisia muutoksia.

Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö aloittaa valittujen tarjoajien kanssa neuvottelut innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittämiseksi ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden hankkimiseksi. Neuvottelujen kulkuun sovelletaan neuvottelumenettelyä koskevia hankintalain säännöksiä, jotka nekin ovat uudistuneet hankintalain uudistuksen myötä. Erona neuvottelumenettelyyn on kuitenkin se, että hankintayksikkö ei saa valita kumppania alustavan tarjouksen perusteella. Neuvottelumenettelyssä tämä on tietyin edellytyksin mahdollista.