Uusi hankintalaki hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016) talousvaliokunnan mietinnön mukaisena. Lisäksi eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta (kts. tarkemmin talousvaliokunnan mietinnöstä https://www.hankintajuristit.fi/valiokunnan-mietinto-on-valmistunut).

Lain voimaantulosta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Voimaantulon ajankohta selviää tasavallan presidentin esittelyssä, jossa laki vahvistetaan. Seuraava presidentin esittely pidetään 21.12.2016 eli on mahdollista, että laki vahvistetaan tällöin. Mikäli uusi hankintalaki vahvistetaan tällöin, tulee hankintayksiköiden varautua siihen, että uusi laki voi astua voimaan hyvinkin nopeasti.