Uusi hankintalaki astuu voimaan 1.1.2017

Tasavallan presidentti on 29.12.2016 vahvistanut uuden hankintalain ja laki astuu voimaan 1.1.2017. Uutta lakia sovelletaan hankintoihin, joiden hankintamenettely aloitetaan lain voimaantulon jälkeen. Uudesta laista seuraa hankintayksiköille paljon uusia velvoitteita pääasiassa EU-hankinnoissa, kun taas kansallisten hankintojen sääntely on aikaisempaa joustavampaa.

Keskeisimmät muutokset koskevat uusia hankintamenettelyjä, hankintojen jakamista osiin, laadullisten näkökohtien huomioimista sekä hankintamenettelyjen sähköisiä viestintävälineitä. Kansallisten tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen raja on vuodenvaihteesta lähtien 60 000 euroa aiemman 30 000 euron sijaan. Lisäksi kansallisten hankintojen menettelyitä on kevennetty huomattavasti. Paljon keskustelua herättäneisiin sidosyksikköhankintoihin on säädetty usean vuoden siirtymäkausi, jonka aikana julkisyhteisöillä ja muilla hankintayksiköillä on aikaa uudelleen organisoida palvelujen tuottamisen ja konserniensa rakenteet sekä muokata sopimuksista uuden lain mukaisia. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu toimivalta valvoa erityisesti laittomia suorahankintoja.

Järjestämme säännöllisesti hankintalain kokonaisuudistusta koskevaa koulutusta. Mikäli olet kiinnostunut organisaatiokohtaisesta koulutuksesta, olethan yhteydessä asiakkuusjohtaja Sanna Lehtiseen, sanna.lehtinen@hankintajuristit.fi tai +358 40 7263604. Annamme mielellämme lisätietoja koulutuksen sisällöstä!