Vårt utbildningsutbud på svenska

 

Vad innebär dataskyddsförordningen i praktiken?

EU:s dataskyddsförordning är den största reformen av dataskyddslagstiftningen på 20 år.  Förordningen medför nya skyldigheter och ansvar för alla organisationer som behandlar personuppgifter. I dataskyddsförordningen förstärks bland annat den registrerades rättigheter, dessutom måste registeransvariga anmäla personuppgiftsbrott. Den nationella dataskyddsmyndigheten övervakar efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna och kan ingripa då personuppgifter inte behandlas i enlighet med bestämmelserna.

Vet du hur förordningen ändrar behandling av personuppgifter? Vilka är de nya förpliktelserna? Dataskyddsförordningen börjar tillämpas i maj 2018 och nu är det hög tid att förbereda sig. I vår utbildning ges praktiska tips om hur du och din organisation kan förbereda er för den nya förordningen.

 

Den nya upphandlingslagen 

Upphandlingslagen har förnyats och den nya lagen trädde ikraft 1.1.2017. Hur kan den upphandlande enheten dra nytta av ändringarna? Vilka är fallgroparna i den nya lagen?

I vår praktiskt inriktade utbildning går vi igenom hela den nya upphandlingslagen och hur den påverkar upphandlingsprocessen och upphandlingsdokumenten. De centrala ämnesområdena i skolningen är anbudsgivarens lämplighet, förnyelserna i upphandlingsförfarandet, upphandlingar från anknutna enheter, fastställande och tillämpande av jämförelsegrunder samt tillåtna och förbjudna ändringar av upphandlingskontraktet.

 

Ta gärna kontakt om du är intresserad av våra utbildningar. Vi erbjuder även andra juridiska utbildningar och skräddarsyr utbildningar enligt din organisations behov.

Tveka inte att ta kontakt!

Sanna Lehtinen

Head of Customer Relations

sanna.lehtinen@hankintajuristit.fi

040 726 3604