TT: Pienet ja tavanomaiset muutokset työtehtäviin eivät edellytä työntekijän suostumusta

Työnantajalla on yleisen työnjohto-oikeutensa perusteella oikeus antaa työntekijälle tämän työntekoa koskevia määräyksiä. Työnantaja ei kuitenkaan voi tämän oikeutensa perusteella tehdä yksipuolisia olennaisia muutoksia työntekijän työsuhteen ehtoihin. Yksipuolisen muutoksen tekeminen olennaisiin ehtoihin edellyttää irtisanomisperusteen olemassaoloa sekä irtisanomisajan noudattamista.

Työtuomioistuimen tuoreessa ratkaisussa TT:2014-140 oli kyse siitä, oliko sairaanhoitopiiri rikkonut KVTES:n määräyksiä määräämällä ilman irtisanomisperustetta ja tarkistamatta tehtäväkohtaisia palkkoja röntgenhoitajien tehtäväksi potilaiden kanyloinnin ja suonensisäisen varjoaineen antamisen kuvantamistutkimuksissa. KVTES:n mukaan työntekijää ei voida siirtää ilman suostumustaan pysyvästi tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. Aikaisemmin kanyylin asettamisen ja varjoaineletkun yhdistämisen oli suorittanut sairaalan radiologian erikoislääkäri.

Asiassa saadun selvityksen perusteella työtuomioistuin katsoi, että kanyylin asettaminen ja varjoaineen antaminen eivät vaadi mitään erityisosaamista, vaan ne ovat röntgenhoitajan tavanomaisia ja vähän aikaa vieviä työtehtäviä. Lisäksi kanylointi ja varjoaineen antaminen tapahtui radiologian erikoislääkärin ohjeistuksen ja avustuksen perusteella. Sanottu muutos ei siten merkinnyt olennaista muutosta röntgenhoitajien suorittaman työn vaativuuteen. Työtuomioistuin hylkäsi kanteen.