Työoikeudelliset ratkaisumallit esimiehille

Työpaikan konfliktitilanteet ovat valitettavan yleisiä. Ongelmat työyhteisössä kehittyvät hiljalleen, mikäli niihin ei puututa. Aikaisessa vaiheessa ongelmatekijöihin puuttuminen sekä hyvä johtaminen ennaltaehkäisevät ongelmien syntyä ja auttavat niiden ratkaisemisessa. Työantajalla on edelleen oikeus johtaa alaisiaan. Tämä oikeus pitää kuitenkin sisällään myös vastuita ja velvollisuuksia. Työnantajan tulee tuntea työsopimuslaki ja osata soveltaa sitä käytännön tilanteissa.

Millainen on rajanveto johtamisen ja kiusaamisen välillä? Miten työnantajan ja työntekijän velvollisuudet jakautuvat? Mitä työnantajan tulee sietää? Mitä mahdollisuuksia työnantajalla on haastavien alaisten kanssa? Koulutustilaisuudessa saat eväät työpaikan erilaisten ongelmien ratkaisuun juridisesti kestävällä tavalla. Käytännönläheiseen koulutuspäivään sisältyy perehtymistä erilaisiin ongelmanratkaisumalleihin ja runsaasti mielenkiintoista oikeuskäytäntöä.

Koulutuksemme aiheita ovat mm.

  • Työpaikan yhteisten pelisääntöjen luominen
  • Työntekijän lojaliteettivelvollisuus ja työnantajan työnjohtovalta
  • Työpaikkakiusaaminen ja häirintä
  • Varoituksen antaminen ja irtisanominen

 

Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilla sivuilla!

10.2. Tampere

18.3. Helsinki