Työnantajan laiminlyönti johti työntekijän oikeuteen purkaa työsopimus

Käräjäoikeus otti kantaa tapaukseen, missä kantaja ilmoitti purkaneensa työsopimuksen palkkojen maksamatta jäämisen vuoksi. Kantaja oli käräjäoikeudessa kertonut, että työnantaja maksoi toistuvasti työsuhteen aikana palkat myöhässä ja osissa. Osa palkasta oli saatettu maksaa myös käteiskassasuorituksina ja tuotteina. Ennen työsuhteen purkamista palkat olivat maksamatta neljän kuukauden ajalta.

Vastaaja myönsi, että työsuhteeseen perustuvia saatavia oli maksettu myöhässä. TSL 8 luvun 1 §:n mukaan työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Käräjäoikeus totesi, että kantajan palkkojen maksamatta jättäminen usean kuukauden ajalta ja se seikka, että palkka oli maksettu myöhässä useamman kerran työsuhteen aikana, oikeutti työntekijän purkamaan työsopimuksen. Työnantaja oli rikkonut ja laiminlyönyt työsopimuksesta ja laista johtuvia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Työntekijällä oli oikeus purkaa työsopimus työnantajan huolimattoman menettelyn johdosta. Työntekijällä oli myös oikeus saada työnantajalta korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Käräjäoikeus arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi 3 kuukauden palkan. Lisäksi vastaajat olivat velvollisia maksamaan kantajalle irtisanomisajan palkan sekä lomakorvauksen irtisanomisajalta.

 

Lähde: Edilex uutiset 19.2.2016