Työeläkevakuutusmaksun suhteellisiin osuuksiin esitetään muutoksia

Osana työmarkkinoiden kilpailukykysopimusta hallitus esittää muutoksia työeläkevakuutusmaksun suhteellisiin osuuksiin. Työntekijän suhteellinen osuus eläkevakuutusmaksuista kasvaisi samalla kun työnantajan osuus pieneneni. Muutokset toteutetaan asteittain, siten että vuoteen 2020 mennessä työntekijän osuus olisi noussut suhteellisesti 1,2 % nykyisestä, kun taas työnantajan osuus olisi vastaavasti laskenut.

Esitetyt muutokset koskisivat sekä yksityistä että julkista sektoria. Muutokset tulevat vaikuttamaan välillisesti verotukseen, sillä työntekijällä on lakisääteinen oikeus vähentää eläkevakuutusmaksu ansiotulostaan tuloverotuksessa. Muutosten esitetään tulevan voimaan jo 1.1.2017 alkaen. Ensimmäisenä kahtena vuotena työntekijän työeläkevakuutusmaksu nousisi 0,2 prosenttiyksikköä, ja tämän jälkeen vuotuinen nousu olisi 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 asti.

 

Lähde: edilex.fi