Tuulivoimapuiston yleiskaava - Hallinto-oikeuden ratkaisu asianosaisista ja valitusoikeudesta

Turun HAO 2.6.2015 T 15/0134/1

  • Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 1 momentti
  • Kuntalaki 92 § 1 momentti

Tapaus käsitteli sitä, ketkä henkilöt tuli nähdä asianosaisina ja kenellä on näin ollen oikeus saada valituksensa oikeuden tutkittavaksi.

Hallinto-oikeus katsoi tapauksessa, joka koski tuulivoimapuiston yleiskaavaa, että kun otettiin huomioon seuraavat seikat:

  • yhtenäinen kuntarajan ylittävä kaava-alue,
  • naapurikaupungin puolella sijaitsevan kaava-alueen läheisyys suhteessa valittajien kiinteistöihin ja se,
  • että tuulivoimaloista saattoi aiheutua tuulivoimala-alueen ulkopuolelle sellaista melua,
  • jolla saattoi vaikutusta näiden toisen kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen maankäyttöön, että kuntalaissa tarkoitettua asianosaisen käsitettä tuli tulkita laajasti.

Tästä johtuen edellä mainittujen kiinteistöjen omistajia tuli pitää asianosaisina, koska tuulivoimapuiston yleiskaava vaikutti heihin. Heidän valituksensa oli tästä syystä tutkittava oikeudessa. (Vailla lainvoimaa 2.6.2015)