Tuottavuutta työturvallisuuteen panostamalla

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan 1.1.2016. Uudistuksen myötä työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu kolmesta laista yhdeksi uudeksi laiksi. Uudistuksen tavoitteena on ollut lainsäädännön tarkentaminen sekä lain muuttaminen vastaamaan muuttuneita työelämän olosuhteita. Aiemmin muun muassa epäselvyyttä aiheuttivat etätyössä ja tauolla sattuneet tapaturmat. Osana harmaan talouden torjuntaa lakiin sisältyy nyt säännökset myös tapaturmavakuuttamisen valvonnasta.

Laki sisältää muun muassa aikaisempaa yksityiskohtaisemmat säännökset olosuhteista, joissa sattunut vahinko korvataan työtapaturmana tai ammattitautina. Laissa säädetään myös korvausoikeudellisesti keskeisestä syy-yhteyden vaatimuksesta. Työnantajien onkin tärkeä tietää ne tekijät, mitkä otetaan huomioon tässä syy-yhteysvaatimuksen arvioinnissa.

Asiantuntijoille tulee paljon kysymyksiä muun muassa vuokratyökoneiden turvallisuudesta. Vuokratyökoneen turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti käyttäjän työnantaja. Työnantajan on huolehdittava, että vuokralle antaja toimittaa koneen mukana käyttöohjeet, kone on käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa, sille on tehty vastaanottotarkastus ja riskinarviointi, jossa on otettu huomioon käyttöolosuhteet.

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tapaturmien ennaltaehkäisemiseen kannattaa panostaa, ja jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Uusi lainsäädäntö selkeyttää ja helpottaa ongelmiin puuttumista.

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy avustaa mielellään yrityksiä vastaamaan uudistuneen lainsäädännön vaatimuksiin. Kokeneet lakimiehemme pitävät käytännönläheisiä koulutuksia työtapaturma- ja ammattitautilain uudistuksista sekä arvioivat yrityksen työturvallisuusohjeistuksen juridisesta näkökulmasta.

Kiinnostuitko? Lisätietojen saamiseksi olethan yhteydessä koulutuspäällikkö Katri Nousiaiseen, http://www.hankintajuristit.fi/personnel/katri-nousiainen/