Toimialat

Energia »

Avustamme energia-alan yhtiöitä monipuolisesti erityyppisissä oikeudellisissa toimeksiannoissa, kuten erityisalojen hankintakilpailutuksissa, onshore ja offshore-hankkeissa, sähkön myyntiin ja tuotantoon liittyvissä hankinnoissa, kilpailuoikeudellisissa asioissa, sopimusjuridiikassa ja rakentamisen juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Esimerkkejä energia-alaa koskevista referensseistämme:

– merkittävän offshore-hankkeen asiantuntijapalveluiden kilpailutus
– jakeluverkon kilpailuttaminen
– sähköverkon materiaalien kilpailutus
– vesihuoltolinjan rakentamista koskeva urakkariita
– verkon rakentamista koskeva urakkariita
– avustaminen sopimushintaneuvotteluissa
– voimalaitostoimituksen sopimusneuvottelut

Lisäksi avustamme säännöllisesti asiakkaitamme energia-alan sopimuksia koskevissa riita-asioissa.

Julkinen sektori »

Avustamme laajasti Suomen julkishallintoa oikeudellisissa toimeksiannoissa.

Asiakaskuntamme koostuu valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnosta sekä välillisestä valtionhallinnosta.

Esimerkkejä referensseistämme:

– Valtionyhtiö, v. 2015: merkittävän offshore- hankkeen asiantuntijapalveluiden kilpailutus (hankinnan kokonaisarvo n. 260 miljoonaa euroa)

– Valtion keskushallinto, v. 2015: palveluhankintojen kilpailuttaminen

– Välillinen valtionhallinto, v. 2015: tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen

Toimistollamme on kunta-asiakkaita ympäri Suomea.

Esimerkkejä referensseistämme:

– Kunnallinen yhtiö, v. 2015: julkista hankintaa koskevan vahingonkorvausoikeudenkäynnin hoitaminen

– Kuntayhtymä, v. 2015: työoikeudellisia riitoja koskevien oikeudenkäyntien hoitaminen

– Kuntayhtymä, v. 2015: palveluasumisen kilpailutus

 

 

 

Kulttuuri »

Toimistollamme on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kokemus kulttuurialan hankintojen kilpailuttamisesta ja hankintasopimuksista.

Olemme kilpailuttaneet esimerkiksi seuraavia kulttuurialan hankintoja:

– näyttämön ylä- ja alakoneiston hankinta

– videotykkien hankinta

– suoratoistojärjestelmän hankinta

– markkinointituotannon hankinta

– teknisen tuotannon hankinta

– CNC- työstökeskuksen hankinta

– saliverhojen hankinta

– äänijärjestelmän hankinta

– valopöydän hankinta

– moottorivalonheittimien hankinta

Rakentaminen & kiinteistöt »

Rakennushankkeet ja kiinteistöjuridiikka ovat toimistomme ydinosaamista. Toimistollamme on poikkeuksellisen laaja ymmärrys rakentamiseen liittyvästä sopimusjuridiikasta, kilpailutuksista ja riitojen ratkaisusta. Asiakkaitamme ovat muun muassa valtiolliset- ja kunnalliset toimijat sekä eri alojen, kuten energia-alan yhtiöt, rakennusalan yritykset sekä vuokra-asuntoyhtiöt.

Esimerkkejä rakennusalaa koskevista referensseistä:

– rakennuttaja- ja valvontapalveluiden kilpailutus
– asiakirjojen laatiminen sairaalahankkeen kilpailuttamisessa
– asiakirjojen laatiminen monitoimikeskuksen kilpailuttamisessa
– terveyskeskuksen suunnittelun ja rakentamisen asiakirjojen tarkistaminen
– peruskuntoarvioiden kilpailutus
– huoneistoremonttien kilpailutukset
– julkisivuremonttien kilpailutukset
– tilaelementtikilpailutus
– märkätilaremonttien kilpailutus
– koulun KVR-urakka
– pohjaviemäreiden saneeraus
– lukion peruskorjaus

Lisäksi avustamme säännöllisesti asiakkaitamme urakoita koskevissa riita-asioissa.

Teollisuus »

Asiakkaisiimme teollisuuden alalta kuuluu muun muassa toimijoita elintarviketeollisuuden, metalliteollisuuden ja koneteollisuuden aloilta. Avustamme hankintayksiköitä muun muassa infrahankintojen, henkilöliikenteen ja elinkaarihankintojen kilpailutuksissa. Toimistollamme on myös poikkeuksellisen laaja kokemus erilaisten voimalaitoshankkeiden kilpailuttamisesta ja sopimuksista.

Lisäksi avustamme yrityksiä sopimusjuridiikassa ja toimimme juridisena neuvonantajana liiketoimintakaupoissa. Avustamme myös säännöllisesti asiakkaitamme immateriaalioikeuksiin liittyvissä toimeksiannoissa sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevissa riita-asioissa.

Esimerkkejä referensseistämme:

– jälleenmyyntisopimuksen laadinta
– alihankintasopimuksen laadinta
– jakelusopimuksen irtisanominen
– avustaminen kilpailumenettelyrikosasiassa
– avustaminen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa    koskevassa asiassa
– biojätteen kokonaisurakointisopimus
– polttoaineiden toimitussopimus
– voimalaitoksen toimitussopimus
– ylläpidon ja kunnossapidon ulkoistussopimus

Terveydenhoito & lääkkeet »

Avustamme säännöllisesti terveydenhoitoalan hankintayksiköitä sekä lääkealan ja terveydenhuoltopalveluiden alan yrityksiä niiden oikeudellisissa asioissa.

Olemme kilpailuttaneet esimerkiksi seuraavia sote-hankintoja:

– ateriakuljetukset
– shl- ja vpl kuljetuspalvelut
– turva- ja asumispalvelut
– terveydenhuollon kokonaisulkoistus
– solunsalpaajien turvajärjestelmä
– laboratoriopalvelut
– kaihileikkaustuotteiden hankinta
– ensihoidon palveluiden hankinta
– erityissairaanhoidon palveluiden hankinta
– tehostetun palveluasumisen tilojen välivuokraus
– erikoishammashoidon palvelut

Lisäksi avustamme säännöllisesti asiakkaitamme sote-sopimuksia koskevissa riita-asioissa.

Tietoliikenne & teknologia »

Toimistollamme on laaja-alainen osaaminen IT-alalta niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin osalta. Asiakkainamme on sekä palveluntarjoajia että hankintayksiköitä. Olemme muun muassa kilpailuttaneet lukuisia toimialan hankintoja muun oikeudellisen avustamisen lisäksi.

Olemme kilpailuttaneet esimerkiksi seuraavia IT-hankintoja:

– tilahallintajärjestelmän hankinta
– CRM/XRM-järjestelmän hankinta
– kiinteistöhallintajärjestelmän hankinta
– dokumenttihallintajärjestelmän hankinta
– potilastietojärjestelmän hankinta
– HR-järjestelmäkilpailutus
– talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hankinta
– IT-ulkoistus

Lisäksi avustamme säännöllisesti asiakkaitamme IT-sopimuksia koskevissa riita-asioissa.