Tilaajavastuulakiuudistuksen voimaantulo viivästynyt

Uudistuneen tilaajavastuulain oli alun perin tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2015, mutta hallituksen esitys on edelleen eduskunnan valiokuntakäsittelyssä.

Hallitus antoi elokuussa 2014 esityksen tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (HE 161/2014). Tilaajan selvitysvelvollisuutta ollaan muuttamassa muun muassa sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lisäksi selvitysvelvollisuutta täydennettäisiin velvollisuudella selvittää sopimuspuolen lakisääteinen työterveyshuollon järjestäminen. Lain seuraamusjärjestelmää kiristettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin.

Järjestämme säännöllisesti koulutuksia tilaajavastuulakiin liittyen. Haluatko lisätietoa koulutuksistamme? Ota yhteyttä Kiira Fischeriin, kiira.fischer@hankintajuristit.fi tai + 358 40 5599 549. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!