Tilaajavastuulain velvoitteet tunnetaan edelleen heikosti tietyillä toimialoilla

Monet luulevat tilaajavastuulain edelleen koskevan pelkästään rakennusalaa, vaikka se koskee kaikkia aloja, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Tämä ilmenee Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2015 tilaajavastuuvalvonnan tuloksia ja havaintoja koskevasta raportista. Valvontaa suunnattiin erityisesti rakennusalalle, teollisuuteen, logistiikkaan, palvelualoille sekä alkutuotantoon. Raportissa todetaan, että selvitysvelvollisuutta noudatettiin aiempaa paremmin rakennusalalla ja teollisuudessa. Tilaajavastuulaki taas tunnetaan heikosti mm. palvelualoilla ja alkutuotannossa.

Työsuojeluviranomaiset tekivät vuonna 2015 yhteensä 1846 tilaajavastuutarkastusta. Lisäksi raporttia tehtäessä 244 tarkastusprosessia oli kesken. 52 tilaajalle määrättiin laiminlyöntimaksuja, joiden summa oli yhteensä 255 236 euroa. Laiminlyöntimaksuprosesseja oli raporttia tehtäessä kuitenkin huomattava määrä kesken, joten lopulliset luvut tulevat olemaan suuremmat. Laiminlyöntimaksuun johtaneissa tapauksissa puutteet koskivat useimmiten verojen maksamista ja eläkevakuuttamista koskevia velvollisuuksia sekä ulkomaisen sopimuskumppanin eläke- ja tapaturmavakuutuksen selvittämistä. Lisäksi ongelmia ilmeni selvitysten säilyttämisvelvollisuudessa. Valvontaa tullaan jatkossa suuntaamaan enemmän toimialoille, joilla tietoisuus laista on heikkoa eli palvelualoille ja alkutuotantoon. Rakennusalan osalta valvontaa kohdistetaan entistä enemmän rakennustyömaan aliurakointiketjuihin.

 

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen raportti tilaajavastuuvalvonnan tuloksista ja havainnoista 2015

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/126501/Tilaajavastuuvalvonta_2015_raportti/d3b54f04-8d83-4485-9155-cc5ea02913f2

Järjestämme säännöllisesti tilaajavastuulakia koskevaa koulutusta. Mikäli olet kiinnostunut organisaatiokohtaisesta koulutuksesta, olethan yhteydessä koulutuspäällikkö Katri Nousiaiseen, katri.nousiainen@hankintajuristit.fi tai +358 40 7711 098. Annamme mielellämme lisätietoja koulutuksen sisällöstä!