Tilaajavastuulain uudistusten suunniteltu voimaantulopäivä 1.9.2015

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia ja lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia koskevat uudistukset hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa. Muutosten suunniteltu voimaantulopäivä on 1.9.2015. Lopullinen voimaantulopäivä varmistuu, kun laki vahvistetaan.

Uudistuksen myötä lain soveltamisalan alaraja nousee alihankintasopimusten osalta nykyisestä 7.500 eurosta 9.000 euroon. Uutena asiana tilaajan on selvitettävä sopimuspuolen lakisääteinen työterveyshuollon järjestäminen. Jatkossa tilaajan on myös selvitettävä työvoiman vuokrauksessa ja alihankinnassa Suomeen tilapäisesti tulleiden työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen, jotta voidaan varmistua työntekijöiden olevan eläkevakuutettuja.

Rakentamistoiminnassa jatketaan siellä pitkään noudatettua käytäntöä selvitysten vaatimisesta myös sopimusaikana. Selvitysvelvollisuutta kevennettiin siten, että tilaaja voi valtaosassa tapauksia itse tarkistaa sopimuskumppanin verotustiedot julkisesta verovelkarekisteristä.

Laiminlyöntimaksu on jatkossa vähintään 2.000 euroa ja enintään 20.000 euroa. Korotettu laiminlyöntimaksu laajennettiin koskemaan rakentamistoiminnan lisäksi kaikkia tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia ja jatkossa se on vähintään 20.000 euroa ja enintään 65.000 euroa.